Siirry sisältöön

Korkeakoulutus ei korvaa toisen asteen ammatillista koulutusta

Ammatillinen koulutus on kehittynyt Suomessa viime vuosikymmeninä todella paljon. Osaamisen hankkimisen polut ovat täysin yksilöllisiä, jo hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja tutkintoja voi suorittaa joustavasti tutkinnon osittain. Käytännönläheinen toisen asteen ammatillinen koulutus tarjoaa työelämään pyrkiville perustutkintoja ja työkokemusta omaaville mahdollisuuden täydentää tai syventää osaamistaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen avulla.

Tämän hetken ammatillinen koulutus on tehokasta ja kykenee vastaamaan uskomattoman moninaisiin haasteisiin: yhtä aikaa kasvattamaan nuoria perusopetuksesta tulevia oppivelvollisia, joista osalla on yhä enemmän elämänhallinnan haasteita, ja samaan aikaan tukemaan aikuisten ammatillista kasvua ja osaamista.

Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma tehtävänsä, ammatillisella koulutuksella omansa.

Korkeakoulutus ei korvaa toisen asteen ammatillista koulutusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat tehokas keino kasvattaa ammattiosaajan taitoja ja erikoisosaamista. Myös perustutkintojen tutkinnon osat voivat joskus olla tarpeen esimerkiksi alan vaihtajille. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma tehtävänsä, ammatillisella koulutuksella omansa.

Valtiontalouden haasteellinen tilanne on tiedossa meillä kaikilla. Ymmärrämme, että säästöjä on tehtävä. Toimivaa ammatillista koulutusta ei kuitenkaan kannata romuttaa. Suomalainen ammatillinen koulutus – niin nuorten kuin aikuisten – kestää vertailun. Jos systeemin sisällä nähdään ongelmia, tulisi puuttua niihin eikä muuttaa koko järjestelmää.

Ammatillisen koulutuksen 100 miljoonan rahoitusleikkaus tulee vaikuttamaan suurimman osan järjestäjien toimintaan. Ministeriön julkisuuteen tullut muistio ja siinä paljastunut suunnitelma vielä suuremmista, onneksi toteutumattomiksi jääneistä leikkauksista, jää historiaan. Ammatillisen koulutuksen arvostajien on aika lisätä volyymia ja nousta esiin.

Maria Taipale
johtava rehtori
kasvatustieteen tohtori