Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon oa

Koulutus

Perhepäivähoidon osaamisala, perhepäivähoitaja, 150 osp

Toteutus

Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Tammikuu 2019 –
Henkilökohtaistetusti lähes milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Hae mukaan:

Kasvatus- ja ohjausalan at, perhepäivähoidon oa (2447)

Toteutuspaikka

Oppisopimuspaikka. Täydentävin osin Rasekon Naantalin toimipisteessä osoitteessa Opintie 4.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja ja osaat hyödyntää erilaisia malleja ja menetelmiä.

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimti vastuullisena kasvattajana suunnitellen ja toteuttaen tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Perhepäivähoitajan tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

– Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
– Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
– Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
– Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) TAI
– Tutkinnon osa lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta (40 osp)

Lisäksi 20 osp laajuisesti valinnaisia tutkinnon osia:

– Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
– Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
– Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
– Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen työtehtävissä tai aikovat alalle.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten tarvitset alan työpaikan.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Muuta huomioitavaa:

Terveydentilavaatimukset

Perhepäivähoitajaksi opiskelevan tulee olla terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin osallistumisen
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja antaa

Hannele Lindgren
P. 044 705 7444
hannele.lindgren(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot