Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala, suoraan tutkintoon

Tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala, 150 osp

Kuvaus

Ohjauksen osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

lisäksi osaamisalan kolmesta omasta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
joista tulee valita kaksi tutkinnon osaa, yhteensä 100 osp
sekä valinnaisista tutkinnon osista 30 osp.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteutus

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä ja suorittajalla tulee olla alan työ/ harjoittelupaikka.

Toteutusaika

Henkilökohtaistetusti lähes milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Hae mukaan:

Kasvatus- ja ohjausalan at, ohjauksen osaamisala, suoraan tutkintoon (2537)

Kustannukset opiskelijalle

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä.

Lisätietoja antaa

Hannele Lindgren
P. 044 705 7444
hannele.lindgren(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot