Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, 150 osp

Toteutus

Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Henkilökohtaistetusti lähes milloin tahansa.

Hae mukaan:

Kasvatus- ja ohjausalan at, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen oa (2449)

Toteutuspaikka

Oppisopimuspaikka. Täydentävin osin Raisiossa Juhaninkuja 1:n toimipisteessä.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja ja osaat hyödyntää erilaisia malleja ja menetelmiä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa kykenet työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Ttutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

– Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
– Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
– Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
– Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Lisäksi 20 osp laajuisesti valinnaisia tutkinnon osia:

– Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
– Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
– Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
– Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät koulunkäynnin tai aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaajina tai aikovat alalle.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten tarvitset alan työpaikan.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Kirsi-Leena Hotinen
puh. 044 705 7563
kirsi-leena.hotinen(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot