Siirry sisältöön

Jatkajan polku – tiedonjanoisen oppijan väylä jatko-opintoihin

Moni opiskelija pohtii tulevaisuuttaan ja on kiinnostunut myös jatko-opinnoista. Tämä pohdinta on ajankohtainen jo toisen asteen opiskelupaikkaa valitessa. Siksi jatkajan polku ammatillisessa koulutuksessa pitäisi olla laajemmin tiedossa.

Ammatillisen koulutuksen valinneilla on samanlainen jatko-opintokelpoisuus kuin lukiolaisilla. Usein kuitenkin korkeakouluopintoihin jatkavat lukion käyneet opiskelijat. Helposti unohdetaan, että ammatillisen koulutuksen saaneilla opiskelijoilla on runsaasti hyviä valmiuksia jatko-opintoihin, esimerkiksi käytännön taidot ja hahmotuskyky.

Tämän nivelvaiheen helpottamiseksi on ammattikorkeakouluissa tarjolla väyläopintoja ja ammattikoulutuksessa polkuopintoja. Näiden yhdistelmällä opiskelijalla on paremmat valmiudet siirtyä ammattikorkeakouluopintoihin. Parhaassa tapauksessa opiskelija ansaitsee suoran jatko-opintopaikan.

Rasekon ammattiopistossa on jo muutama vuosi toteutettu jatkajan polkua. Polku on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille. Polkuun kuuluu 9 osp valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia ja lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 15 op avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Perusteista poluille –hankkeessa olemme pystyneet parantamaan opintojen sisältöjä yhteistyössä ammattikorkeakoulun opettajien kanssa. Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa olemme tänä vuonna toteuttaneet yhteisopettajuutta, jossa opetus on tullut SAMK:sta ja Rasekon opettaja on toiminut yhteisopettajana tunneilla. Yhteistyön piti jakautua niin, että SAMK:n opettaja on verkossa ja Rasekon opettaja on luokassa yhdessä opiskelijoiden kanssa, mutta korona ajoi meidät kaikki verkkoon. Opetus toteutettiin yhdessä, mutta kokonaan verkkoympäristössä.

Opiskelijoilta tuli hyvää palautetta kahdesta opettajasta, sillä he kokivat näin saavansa ohjausta ja palautetta hyvin. Tämän syksyn toteutuksissa ollaankin sitten jo Rasekossa yhdessä luokassa ja SAMK:n opettaja verkkoyhteydellä mukana.

Yhteisopettajuus oli paitsi opiskelijoille myös meille opettajille rikastuttava kokemus. Opiskelijoita oli helpompi ohjata ja kannustaa, kun tiesimme, mitä heiltä vaaditaan ja mitä he ovat tehneet. Lisäksi ohjausapu tunneilla oli tarpeellista.

Pidimmekin yhdessä SAMK:n viestinnän opettaja Anni Jokirannan ja Rasekon opettajien Sari Lehtisen ja Riikka Lemmetyisen kanssa yhteisen esityksen yhteisopettajuudesta väyläopinnoissa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivillä 8.10.2021.

Jatkajan polun opetus on nyt ensimmäistä vuotta toteutettu yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Kalenterivuoden aikana on kehitetty toteutuksen rakennetta ja luotu yhteistyötä. SAMK:n kanssa yhteistyötä on kehittänyt opinto-ohjaajamme Eeva-Mari Kallio. Turun AMK:n kanssa on työskennellyt Riikka Lemmetyinen.

Pudokkaitakin on ollut. Kaikki opiskelijat eivät ole pysyneet haastavalla polulla ohjauksenkaan avulla. Näiden pudokkaiden kohdalla tulee helposti opinnollisia haasteita, sillä heillä saattavat jäädä myös yhteisten tutkinnon osien valinnaiset opinnot uupumaan. Ennaltaehkäistäksemme putoamista toteutimme tänä syksynä orientaatio-opintoja jatkajan polun valinneille. Näin opiskelijat pystyvät jo ennen varsinaisia ammattikorkeakouluopintoja tutustumaan työskentelytahtiin ja osaamisvaatimuksiin.

Aikatauluista huolehtiminen ja tehtävämäärän ymmärtäminen on erityisen tärkeää ammattikorkeakouluopinnoissa menestymisen kannalta.

Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä ammatillisten tutkinnon osien ja ammattikorkeakoulun opettajien kesken. Olemme koonneet yhteisiä opintosisältöjä ja tehneet niihin arviointikriteerit. Ne on saatu valmiiksi ICT-väyläopintojen osalta. Tutkinnon osien yhteisiä sisältöjä ovat tutkineet ja rakentaneet yhteisiksi kokonaisuuksiksi ammattialan rautaiset ammattilaiset ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulutuksesta. Tässä on hyvä kehittämisen paikka. Mukana ICT-väyläopintojen kehittämisessä ovat Rasekon lisäksi olleet myös Turun ammatti-instituutti ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Tutustuminen ammattikorkeakouluopintoihin ja avointen opintojen suorittaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Valtioneuvoston yksi tavoitteista on kansalaisten koulutustason nostaminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu koulutus- ja osaamistason nousu kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventuminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääntyminen. Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö toivottavasti vähentää yhteiskunnan polarisaatiota ja ehkäisee alhaisen koulutustason siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Kokeiltuaan vaativampia avoimen korkeakoulun opintoja opiskelija saattaa löytää itsestään motivoituneen ja alastaan tiedonjanoisen oppijan.

Blogi on osa Perusteista poluille -hanketta.