Jos tarvitset lisää oppimisvalmiuksia tai arjen taitoja tai haluat esimerkiksi korottaa peruskoulun arvosanojasi, tutustu valmentaviin koulutuksiin. Sinulle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku ja määritellään, minkälaisia valmiuksia tarvitset ja miten voit niitä hankkia päästäksesi aloittamaan ammatillisen tai lukiokoulutuksen.

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on tarkoitettu:

  • oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta,      
  • opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.  

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.