Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, dieettikokki

Kokki asettelee ruokaa.

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa)

Koulutus

Dieettikokiksi Rasekosta, erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto. Tutkintonimike: dieettikokki

Pääpaino koulutuksessa on erityisruokavalio-osaamisella eri asiakasryhmissä, raaka-ainetuntemuksella ja asiakasturvallisuuden huomioimisella eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kuvaus

Koulutuksen sisältönä ovat mm.
• erityisruokavalioiden mukaisten ja eettiseen vakaumukseen perustuvien ruokalajien ja aterioiden suunnittelu
• erityisruokavalioiden mukaisten ja eettiseen vakaumukseen perustuvien ruokalajien ja aterioiden valmistus
• erityisruokavalioiden asiantuntijana toimiminen työyhteisössä.

Valinnan mukaan
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
• Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen tai
• Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena koulutuksena klo 15.00 – 19.00. Opiskelu sisältää 1 – 2 lähipäivää / kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.
Lähiopetus pääasiassa Eeronkuja 3, Raisio. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan työpaikalla näytöissä.

Toteutusaika

Monimuoto-opintoihin voit hypätä mukaan seuraavaksi syksyllä 2021.

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä ruokapalveluissa erityisruokavalioiden asiantuntijoina. Sinulla on jo aiempaa kokemusta ja osaamista ruokapalvelualalta, koet kiinnostusta erityisruokavalio-osaamiseen ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä alan osaajana.

Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Hae mukaan:

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, dieettikokki, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Tavoitteet

Suoritettuasi erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon osaat
•  työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
•  huomioida työskentelyssäsi asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
•  valmistaa asiakkaiden erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
•  pakata ja laittaa esille valmistamasi ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta
huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 600 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman tutkintokoulutusta.

Lisätietoja antaa

opettaja
Tuija Tähti
tuija.tahti@raseko.fi