Siirry sisältöön

Design Thinking Workshop

Raseko oli mukana vuosien 2022-2023 aikana kansainvälisessä Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) -hankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa opettajien pedagogisia ja digitaalisia taitoja yhdistelmäoppimisen toteuttamiseksi sekä tarjota opiskelijoille yksilöllisiä ja yhteistoiminnallisia verkko-opintojaksoja.

CoBle -hankkeen myötä Rasekolle avautui mahdollisuus tutustua toisen hankkeessa toimivan tahon, Berufliche Schule ITECH:n toimintaan. Kyseessä on IT-alan ammatillinen oppilaitos Hampurissa, Saksassa. Rasekon opiskelijat vierailivat ITECH:ssä CoBle-hankkeen yhteydessä vuosi sitten.

Toimivan yhteistyön ja onnistuneiden vierailujen myötä heräsi ajatus yhteisen Design Thinking Workshopin toteuttamisesta.

Workshop toteutui tänä talvena. Ryhmä ITECH:n opiskelijoita opettajineen saapui kahdeksi viikoksi Suomeen ja Rasekoon vierailulle. ITECH:in opettajat Jutta, Diane ja Marius toteuttivat kahden viikon työpajan, jossa saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat pyrkivät yhteistyössä pienryhmiin jakautuen ratkaisemaan haastetehtävän. Tuotantoprosessien energiankulutuksen seurantaan ja energian säästämiseen liittyvän haasteen esitti hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja raskaalle metalliteollisuudelle valmistava Pemamek Oy.

Design Thinking Workshopin aikana opiskelijoille tulivat tutuksi mm. yrittäjyys, palvelumuotoilu, ketterä kehitys, monikulttuurinen tiimityö sekä Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti kohdat 4 (hyvä koulutus) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Ryhmät suunnittelivat ratkaisuja ja rakensivat niistä prototyypit hyödyntäen digitaalisen valmistuksen työpajan, Fab Lab Rasekon, palveluja. Workshop päättyi torstaina 15.2. Raision kirjaston Martinsalissa järjestettyyn tilaisuuteen, jossa ryhmät pääsivät esittelemään kehittämiään ratkaisuja.

Pemamek Oy:n ohjelmistosuunnittelija Markku Kynsijärvi paitsi esitti haasteen myös arvioi lopputilaisuudessa ryhmien ratkaisuja. Pemamek haluaa osallistua oppilaitosten toimintaan. Yrityksellä on ollut hieman samankaltaisia workshopmuotoisia yhteistyöhankkeita Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kanssa, ja nyt siis myös toisen asteen koulutuksen kanssa.

Kaksiviikkoinen hankejakso ei ollut pelkkää opiskelua ja puurtamista, vaan vieraat pääsivät käyntinsä aikana myös tutustumaan seutuun. Myös talviurheilu tuli tututuksi ja rohkeimmat esimerkiksi kokeilivat luistelua ja murtomaahiihtoa!