Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Varastonhoitaja.

Oletko asiakaspalveluhenkinen ja kiinnostunut varastoalan tehtävistä?

Varastonhoitaja vastaanottaa, varastoi, lähettää ja toimittaa tavaraa. Tehtäviin kuuluu myös mm. inventointia ja varastokirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, tietoteknisiä taitoja, organisointikykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyötaitoja.

Tutkinto: Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Aloituspaikkoja on yhteensä 19 (v. 2020).


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon kaikille pakollisia osia ovat Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys, Inventointi ja saldonhallinta sekä Trukinkuljettajan tehtävät.

Opintoihin kuuluu mm. trukin ja muiden varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelua, tavaran pakkaamista ja kuormausta, varaston tietojärjestelmiä ja varastokirjanpitoa.

Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit painottaa osaamistasi sinua kiinnostaviin työtehtäviin, esimerkiksi tavaran kuljettamiseen tai vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Koulutuksen aikana suoritetaan myös mm. työturvallisuus-, tulityö- ja hätäensiapukortit.


Työllistyminen: Varastonhoitajan työtehtäviä löytyy käytännössä kaikista niistä paikoista, joissa tavaraa vastaanotetaan tai lähetetään, esimerkiksi tehtaissa, teollisuuslaitoksissa, huolintaliikkeissä, vähittäiskaupoissa ja tukkuliikkeissä.

Ammatteja: varastonhoitaja, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, terminaalityöntekijä, lähettämötyöntekijä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto.  Yo-tutkinto suoritetaan vähintään neljässä aineessa. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö Ilkka Kortelainen, ilkka.kortelainen@raseko.fi, puh. 044 705 7668

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/347_ammatti

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3489218/reformi/tiedot