Tuutoritoiminta

Opiskelijatuutorit ovat oppilaitoksen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka on koulutettu ohjaamaan ja tukemaan uusia opiskelijoita opintojen alkaessa. Tuutorin tehtävänä on opastaa, neuvoa ja perehdyttää sinua opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Tuutorilta voit luottamuksellisesti pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa.

Tuutorit ovat myös mukana hyvinvointipäivien, liikkuvan opiskelun ja erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisätietoa tuutoritoiminnasta saat opinto-ohjaajilta. Toiminnasta voit saada opintoihin kuuluvia suorituksia.

Sosiaalialan tuutoreita rivissä aulassa.