Tuutorin tehtävänä on opastaa, neuvoa ja perehdyttää sinua opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Tuutorilta voit luottamuksellisesti pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa.

Lukuvuonna 2021-2022 Rasekossa aloittaa ryhmä liikuntatuutoreita, jotka omalla esimerkillään sekä toiminnallaan kannustavat meitä kaikkia liikkumaan! Toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Tuutorit ovat mukana hyvinvointipäivien, liikkuvan opiskelun ja erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisätietoa tuutoritoiminnasta saat opinto-ohjaajilta. Toiminnasta voit saada osaamispisteitä.