Opiskelijatuutorit ovat oppilaitoksen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka on koulutettu ohjaamaan ja tukemaan uusia opiskelijoita opintojen alkaessa. Tuutorin tehtävänä on opastaa, neuvoa ja perehdyttää sinua opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Tuutorilta voit pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa.

Tuutorit ovat mukana hyvinvointipäivien, liikkuvan opiskelun ja erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toiminnassa mukana olemisesta voit saada osaamispisteitä.