Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tiedätkö mitä asiakkaasi haluaa? Tule opiskelemaan mukavassa ryhmässä asiantuntevien kouluttajien johdolla innovointia ja nopeaa reagointia asiakaskäyttäytymiseen! Saat työkaluja ideointi- ja kehittämistyöhön, brändäykseen ja nykyaikaisiin markkinointikanaviin.

Koulutus

Uusia ideoita ja intoa – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, 180 osp.

Toteutus

Monimuoto-opinnot

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Lähiopiskelupäivien (n. 10 kpl + workshopit) lisäksi koulutus sisältää myös itsenäistä opiskelua.

Toteutusaika

Seuraava aloitus 27.9.2019.

Hae mukaan:

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (1454)

Toteutuspaikka

Rasekon Naantalin ja Raision toimipisteet.

Kuvaus

Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
Proaktiivinen kehittäminen, 90 osp

Valinnaisista tutkinnon osista valitaan yht. 90 osp:
Brändin rakentaminen, 45 osp
Innovaattorina toimiminen, 45 osp
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 45 osp
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, 45 osp

Koulutuksen sisältöjä

– Proaktiivinen kehittäminen
– Brändin rakentaminen
– Tuotteistaminen
– Innovaattorina toimiminen
– Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
– Leanin työkalut

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Koulutuspäivät

27.9.2019 Starttipäivä: kehittäminen käynnistyy Innovaatioalusta FabLab
23.10.2019 Strategian suunnittelu. Projektien hallinta ja johtaminen
21.11.2019 Asiakkuuksien johtaminen
12.12.2019 Vastuullinen tuotekehitysprosessi
16.1.2020 Palvelumuotoilun työkalut
27.2.2020 LEAN – Sujuvat ja laadukkaat prosessit
26.3.2020 Tuotteistamisen ja kaupallistamisen käytänteet
23.4.2020 Onnistu brändäyksessä
28.5.2020 Sähköinen liiketoiminta. Verkkokaupan periaatteet ja googlen hyödyntäminen markkinoinnissa
27.8.2020 Verkostot voimavarana. Rahoituskanavat
24.9.2020 Talousohjaus ja kustannuslaskenta
22.10.2020 Sopimusoikeus. Tuotesuojaus
26.11.2020 Tulosten mittaaminen

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erityisesti tuotekehityksestä ja innovoinnista kiinnostuneille yrittäjille sekä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville henkilöille.

Kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 600 €. Omaehtoinen koulutusmaksu laskutetaan kolmessa erässä noin kuukausi koulutuksen alkamisen jälkeen.
Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Myös yrittäjä voin opiskella oppisopimuksella.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman valmistavaa koulutusta.

Lisätietoja antaa

Jaana Mäkikalli
puh. 044 705 7607
jaana.makikalli@raseko.fi