Rasekon opettajia.

Rasekossa on tällä hetkellä avoinna seuraavat opettajien tehtävät:

1. Suomi toisena kielenä ja viestinnän opettaja

Tehtävä sisältää pääasiassa suomi toisena kielenä opetusta eri alojen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Tehtävään voidaan sisällyttää myös äidinkielen, viestinnän ja muiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetustehtäviä. Arvostamme maahanmuuttajataustaisten aikuisten S2-ohjaus- ja opetuskokemusta ammatillisessa koulutuksessa, kykyä linkittää opetus ammatillisiin tutkinnon osiin ja haastavassa asemassa olevien asiakkaiden kohtaamistaitoja. Jos olet ennakkoluuloton, työhön tarttuva viestinnän osaaja, ota rohkeasti yhteyttä.

Tehtävä on päätoiminen ja määräaikainen. Opetustyö alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.3.2021 asti.

——-

2. Työkyvyn ja –hyvinvoinnin (liikunnan) opettaja

Tehtävä sisältää pääasiassa työkyvyn ja hyvinvoinnin opetusta eri alojen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetustehtäviä. Arvostamme kykyä linkittää opetus ammatillisiin aloihin, monikulttuurista osaamista ja opiskelijoiden kohtaamistaitoja. Jos olet ennakkoluuloton, työhön tarttuva liikunnan osaaja, ota rohkeasti yhteyttä.

Tehtävä on sivutoiminen ja määräaikainen. Opetustyö sijoittuu 6.10.-23.12.2020 väliseen ajanjaksoon.

——-

3. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opettaja

Tehtävä sisältää yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueiden opetusta ja ohjausta eri perustutkinnoissa opiskeleville. Eduksi luetaan tutkinnon osan osa-alueiden aineenopettajan pätevyys. Arvostamme kykyä linkittää opetus ammatillisiin aloihin, monikulttuurista osaamista ja opiskelijoiden kohtaamistaitoja. Jos olet ennakkoluuloton, työhön tarttuva yhteiskunnallisten aineiden osaaja, ota rohkeasti yhteyttä.

Tehtävä on päätoiminen ja määräaikainen. Opetustyö alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.3.2021 asti.

——-

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Kaikkien edellä mainittujen tehtävien ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Raseko on vuosityöajassa.

Hakeminen: Lähetä hakemuksesi edellä mainittuihin tehtäviin sunnuntaihin 20.9.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset(at)raseko.fi.
Merkitse sähköpostin aiheeksi hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla se sähköpostisoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.

Lisätietoja edellä mainituista tehtävistä antaa
kehittämispäällikkö Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7679, riikka.lemmetyinen@raseko.fi


Huom! Jatkoimme lisäksi seuraavien tehtävien hakuaikaa 14.9.2020 asti:

4. Kaksi tieto- ja viestintätekniikan päätoimista tuntiopettajaa

Arvostamme ohjelmoinnin kokemusta, esimerkiksi C#, Java- ja Python-ohjelmoinnista. Osaat suunnitella ohjelmistokokonaisuuksia eivätkä ohjelmistoprojektien DevOps-työkalut ole sinulle tuntemattomi. Web-kehityksen kannalta koet olevasi fullstack-osaaja. Tunnet myös ohjelmistonkehitysprojektien hallinnan viitekehykset ja keskustelet luontevasti erilaisten rajapintojen välityksellä.

Rasekossa pääset työskentelemään uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen – kuten Fab Lab ja Git Hub Education – parissa. Olet kiinnostunut toimimaan yhteistyössä kansainvälisissä verkostoissamme eri projekteissa ja tuet opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä liikkuvuutta.

Eduksi katsomme terveysteknologian ja hyvinvointialan toimintaympäristön tuntemuksen tai kokemuksen pelialasta.

Lisätietoja tieto- ja viestintätekniikan opettajan tehtävistä antaa
7.9.2020 alkaen
kehittämispäällikkö Mikko Karilainen,
mikko.karilainen@raseko.fi, puh. 044 705 7669

Hakeminen: Lähetä hakemuksesi edellä mainittuun tehtävään 14.9.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi.
Merkitse sähköpostin aiheeksi hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla se sähköpostisosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät  opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. Koeaika on toistaiseksi voimassa olevissa tehtävissä 6 kk. Raseko on vuosityöajassa.


** Raseko on savuton työpaikka. **