Rasekon opettajia.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on itsenäinen ja valtakunnallisesti tunnustettu monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Henkilökunnan kokonaismäärä on n. 210 ja opiskelijavirtaama n. 3700.

Tällä hetkellä Rasekon ammattiopistossa on avoinna seuraavat tehtävät:

1. Hakua jatkettu:

Taloushallinnon määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa 3.6.2022 asti.

Tehtäviin kuuluvat opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät taloushallinnon perus- ja ammattitutkintokoulutuksissa. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta taloushallinon eri osa-alueilta. Arvostamme opettajan pedagogisia opintoja. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kiinnostus työelämäyhteistyöhön sekä valmiudet käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä. Aloitus elokuussa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Tuula Nummila, puh. 044 705 7657, tuula.nummila@raseko.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kk. Raseko on vuosityöajassa.

Lähetä hakemuksesi 2.8.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Laita aihekenttään hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla myös se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.


2. Tekniikan päätoiminen tuntiopettaja

Haemme päätoimista tuntiopettajaa tekniikan alalle. Pääpaino opetuksessa on logistiikan perustutkinto-opiskelijoiden (varastonhoitaja) opetuksessa ja ohjauksessa.

Edellytämme vahvaa ammatillista osaamista ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä ammattiopettajan pätevyyttä.

Luemme eduksi alan työelämäverkostojen monipuolisen tuntemuksen ja kehittämismyönteisyyden.

Lähetä hakemuksesi tehtävään  25.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Ilmoita samalla sähköpostisosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa. Merkitse sähköpostin aiheeksi hakemasi tehtävä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät kaikissa tehtävissä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. Koeaika on toistaiseksi voimassa olevissa tehtävissä 6 kk ja sijaisuudessa 3 kk. Raseko on vuosityöajassa.


Opettajan sijaisuuksia

Oletko miettinyt, että ammatillinen koulutusmaailma voisi olla sinulle hyvä työpaikka? Haluaisitko päästä mukaan kivaan työporukkaan? Rasekon yhteisissä tutkinnon osissa on aika ajoin tarve sijaisopettajille. Sijaisuuksien kesto vaihtelee tilanteiden mukaan päivästä useamman viikon sijaisuuteen. Opetettavat sisällöt ovat mm. viestinnän (suomi, ruotsi, englanti, S2), matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) ja yhteiskunnallisten aineiden (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, kestävä kehitys, työkyvyn ylläpitäminen) aloilta.

Lähetä lyhyt avoin hakemus ja CV osoitteeseen taru.laaksonen@raseko.fi ja kerro hakemuksessasi, minkä ainealueen sijaisuuksia voisit tarvittaessa opettaa. Katsomme eduksi opinnot ko. aineessa sekä pedagogisen pätevyyden. Sijaisuudet sovitaan aina tilannekohtaisesti.


** Raseko on savuton työpaikka. **