Rasekon opettajia.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on itsenäinen ja valtakunnallisesti tunnustettu monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Henkilökunnan kokonaismäärä on n. 210 ja opiskelijavirtaama n. 3700. Liiketoiminnan osaamisemme on vankkaa ja opiskelijoita on koulutusalalla noin 750.

Haemme Rasekon ammattiopistoon vakituista markkinoinnin ja viestinnän päätoimista tuntiopettajaa. Aloitus sopimuksen mukaan.

Opettajan tehtäviin kuuluvat markkinoinnin ja viestinnän opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät ammatillisissa tutkintokoulutuksissa. Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja, vankkaa työkokemusta markkinoinnista ja käytännön viestintätyöstä sekä valmiutta kouluttaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa liiketoiminnan eri osa-alueilla. Eduksi luemme brändien rakentamisen, tuotteistamisen, verkkosivujen ja muiden sähköisten kanavien sisällöntuotannon sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen. Arvostamme kokemusta ammatillisen opettajan työstä ja verkko-opetuksesta sekä kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja kiinnostusta niiden kehittämiseen. Lisäksi arvostamme projektiosaamista, julkaisuohjelmien ja erilaisten julkaisujärjestelmien perusteiden hallintaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kk. Raseko on vuosityöajassa. Lähetä hakemuksesi 4.3.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset(at)raseko.fi. Lisätietoja: koulutuspäällikkö Tuula Nummila, etunimi.sukunimi@raseko.fi. Laita aihekenttään hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla myös se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.

 


** Raseko on savuton työpaikka. **