Rasekon opettajia.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on itsenäinen ja valtakunnallisesti tunnustettu monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Henkilökunnan kokonaismäärä on n. 210 ja opiskelijavirtaama n. 3700.


Opettajan sijaisuuksia avoimena

Ammatillinen koulutus tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä nuorten ja aikuisten kanssa. Kiinnostaisivatko uudet haasteet mukavan työporukan joukossa?

1. Yhteisten tutkinnon osien opettajien sijaisuuksia

Rasekon yhteisissä tutkinnon osissa on aika ajoin tarve sijaisopettajille. Sijaisuuksien kesto vaihtelee tilanteiden mukaan päivästä useamman viikon sijaisuuteen. Opetettavat sisällöt ovat mm. viestinnän (suomi, ruotsi, englanti, S2), matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) ja yhteiskunnallisten aineiden (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, kestävä kehitys, työkyvyn ylläpitäminen) aloilta.

Lähetä lyhyt avoin hakemus ja CV osoitteeseen taru.laaksonen@raseko.fi ja kerro hakemuksessasi, minkä ainealueen sijaisuuksia voisit tarvittaessa opettaa. Katsomme eduksi opinnot ko. aineessa sekä pedagogisen pätevyyden. Sijaisuudet sovitaan aina tilannekohtaisesti.

2. Liiketoiminnan opettajien sijaisuudet

Rasekon liiketoiminnan opetus on laajaa aina perustutkinnosta ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Meillä on säännöllisesti tarvetta myös lyhyt- ja pitkäaikaisille sijaisuuksille. Opetettavia sisältöjä ovat mm. asiakaspalvelu ja myynti, yritystoiminta, taloushallinto ja markkinointiviestintä.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä koulutuspäällikkö Tuula Nummilaan, puh. 044 705 7657, tuula.nummila@raseko.fi ja kerro, minkä teemojen opettaminen kiinnostaa! Sijaisuudet sovitaan aina tilannekohtaisesti. Edellytämme ko. aiheen opintoja tai työkokemusta. Eduksi katsomme pedagogisen pätevyyden.


** Raseko on savuton työpaikka. **