Rasekon opettajia.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on itsenäinen ja valtakunnallisesti tunnustettu monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Henkilökunnan kokonaismäärä on n. 210 ja opiskelijavirtaama n. 3700.

Tällä hetkellä Rasekon ammattiopistossa on avoinna seuraavat tehtävät:

1. Rakennusalan tuntiopettaja, vakituinen päätoiminen, alkaen 1.8.2021

Haemme Rasekon ammattiopistoon rakennusalan päätoimista tuntiopettajaa, jonka tehtäviin kuuluvat rakennusalan ammatillisten aineiden opetus, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä näyttöjen suunnittelu, ohjaus ja arviointi.

Edellytämme valittavalta henkilöltä kokonaisvaltaista rakennusalan töiden osaamista, hyvää käytännön tuntemusta sekä erittäin hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja. Valitulla on hyvä ohjauksellinen työote ja taitoja toimia erilaisten oppijoiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työkokemusta nuorten/aikuisten parissa tehdystä opetustyöstä. Eduksi katsotaan hyvät työelämäyhteydet alan yrityksiin ja sidosryhmiin.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 (1150/2017) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräaikaisesti valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakeminen: Lähetä hakemuksesi edellä mainittuun tehtävään sunnuntaihin 21.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Merkitse sähköpostin aiheeksi hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Tommi Sundström, puh. 044 705 7516, tommi.sundstrom@raseko.fi


2. Suomen kielen, viestinnän ja kaupallisten aineiden opettaja ajalle 2.8.2021 – 3.6.2022

Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 2.8.2021 – 3.6.2022.

Haemme monipuolista opettajaa ammatillisen perustutkinnon yhteisten aineiden ja ammatillisten tutkinnon osien opetustehtäviin. Tehtävä sisältää suomen kielen, viestinnän, asiakaspalvelun ja myynnin opetusta ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja. Arvostamme suomen kielen S2-pätevyttä, kykyä linkittää suomen kielen ja viestinnän opetus erityisesti liiketoiminnan ammatillisiin tutkinnon osiin, kokemusta verkko-opetuksesta, kielitaidon arvioinnista opiskelijan polun eri vaiheissa ja kaupan alan tehtävistä.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 (1150/2017) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräaikaisesti valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakeminen: Lähetä hakemuksesi edellä mainittuun tehtävään 18.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Merkitse sähköpostin aiheeksi hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Tuula Nummila, puh. 044 705 7657, tuula.nummila(at)raseko.fi.


3. Taloushallinnon määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa ajalle 2.8.2021 – 3.6.2022

Tehtäviin kuuluvat opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät taloushallinnon perus- ja ammattitutkintokoulutuksissa. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta taloushallinon eri osa-alueilta. Arvostamme opettajan pedagogisia opintoja. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kiinnostus työelämäyhteistyöhön sekä valmiudet käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Tuula Nummila, puh. 044 705 7657, tuula.nummila@raseko.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kk. Raseko on vuosityöajassa.

Lähetä hakemuksesi 24.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Laita aihekenttään hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla myös se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.


4. Tieto- ja viestintätekniikan vakituista päätoimista tuntiopettajaa alkaen 2.8.2021

Tehtäviin kuuluvat ammatillisten aineiden opetus, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä näyttöjen suunnittelu, ohjaus ja arviointi. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja. Arvostamme kokemusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä palvelumuotoilun ja UX/UI suunnittelun opetuksesta. Työkokemus erilaisten verkkopalveluiden kehittämisestä lasketaan eduksi. Tunnet ketterän kehityksen menettelytavat ja osaat soveltaa sitä myös opetuksessasi.

Rasekossa pääset työskentelemään uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen parissa, kuten Fab Lab ja GitHub Education. Olet innokas motivoimaan opiskelijoita matkalla yrittäjyyteen ja toimit mielelläsi eri projekteissa yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Eduksi katsomme kokemuksen raportointi- ja analytiikkajärjestelmien kehityksestä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Mikko Karilainen, puh. 044 705 7669, mikko.karilainen@raseko.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kk. Raseko on vuosityöajassa.

Lähetä hakemuksesi 24.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Laita aihekenttään hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla myös se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.


5. Myyntityön vakituista päätoimista tuntiopettajaa, aloitus sopimuksen mukaan

Tehtäviin kuuluvat myynnin, markkinoinnin ja yritystoiminnan opetustehtävät sekä näyttöjen suunnittelu, ohjaus ja arviointi ammatillisissa tutkintokoulutuksissa. Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja, vankkaa kokemusta erityisesti palvelujen myyntityöstä, myynnin johtamisesta ja markkinoinnista sekä valmiutta kouluttaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Eduksi luemme some-markkinointiosaamisen, yritystoiminnan tuntemuksen ja esimiestyökokemuksen. Arvostamme kokemusta ammatillisen opettajan työstä ja verkko-opetuksesta sekä kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja kiinnostusta niiden kehittämiseen. Lisäksi arvostamme osaamista tapahtumatuotannosta, verkostossa toimimisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Tuula Nummila, puh. 044 705 7657, tuula.nummila@raseko.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kk. Raseko on vuosityöajassa.

Lähetä hakemuksesi 24.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse: hakemukset@raseko.fi. Laita aihekenttään hakemasi tehtävä. Ilmoita samalla myös se sähköpostiosoite, johon valintapäätöksestä voidaan ilmoittaa.


** Raseko on savuton työpaikka. **