Rasekossa työskentelee noin 240 eri alojen osaajaa: opettajia, opintosihteereitä, siistijöitä, ruokapalvelutyöntekijöitä, opinto-ohjaajia, it-tukea, palkkasihteereitä… Kukaan meistä ei ehdi peukaloita päivän aikana pyöritellä, mutta henki on hyvä ja motivoitunut.

Avuliaiden työkavereiden lisäksi tarjolla on hyvää kahvia ja kymppiplussan keittiöväen panostukset saattavat aiheuttaa kiristystä housunvyötäröön.

Onneksi kampukselta löytyy liikuntamahdollisuuksia mm. sählyporukka tai voit liikunta- ja kulttuurietujen avulla harrastaa muuta mielekästä.

Haluaisitko liittyä rasekolaisten joukkoon?

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@raseko.fi

Laita otsikoksi hakemasi paikka.

Ilmoita samalla sähköpostiosoite, johon päätös voidaan antaa tiedoksi.

Rasekossa avoinna olevat tehtävät

1. Opetukseen ja ohjaukseen:

Koulutuspäällikkö, liiketoiminnan ja yhteisten tutkinnon osien vetäjäksi, aloitus sopimuksen mukaan, viimeistään 1.9.2023

Pääset kehittämään ja luotsaamaan ammattitaitoista ja innostunutta opettajayhteisöä. Edellytämme vankkaa kokemusta ammatillisesta koulutuksesta ja johtamisesta sekä intoa ja paloa yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Koulutuspäällikkö johtaa omaa vastuualuettaan operatiivisissa asioissa, uudistaa opetusta yhdessä opettajien kanssa työelämän tarpeiden mukaan ja edustaa koulutusalaansa työelämä- ja sidosryhmäyhteistyössä.

Lisätietoja koulutuspäällikön tehtävästä antaa johtava rehtori Maria Taipale, puh. 044 705 7601, maria.taipale@raseko.fi

Valittavalla päälliköllä on soveltuva alan korkeakoulututkinto sekä valtioneuvoston asetuksen 1150/2017, 5 luvun mukainen opettajan kelpoisuus. Palkkauksen ja palvelusuhteen ehtoihin sovelletaan OVTES:in mukaisia määräyksiä. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä selvitys terveydentilasta. Koeaika on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa 6 kk.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Hoitotyön opettaja, päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi 1.8.2023 alkaen

Terveys- ja hyvinvointialan hoitotyön opettajan tehtävä sisältää opetus- ja ohjaustyötä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalla) sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Arvostamme innostunutta pedagogista otetta sekä digiosaamista. Työtä voi olla myös ilta-aikaan. Hakijalla edellytetään olevan edellä mainittuihin työtehtäviin soveltuva koulutus.

Lisätietoja hoitotyön opettajan tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Heidi Mäenpää, puh. 044 705 7547, heidi.maenpaa@raseko.fi

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Viestinnän ja suomi toisena kielenä S2 opettaja, päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi 7.8.2023 alkaen

Oletko tiimipelaaja, halukas oppimaan uutta ja kehittymään työssäsi? Etsimme joukkoomme viestinnän opettajaa, jonka tehtävät sisältävät pääasiassa suomi äidinkielenä viestintäosaamisen sekä suomi toisena kielenä opetusta eri alojen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille sekä opetusta tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja OPVA-opinnoissa. Tehtäviin kuuluu myös opetusta mm. toiminta digitaalisessa ympäristössä ja taide ja luova ilmaisu osa-alueilla.

Arvostamme erilaisten oppijaryhmien opetus- ja ohjaustaitoja, kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, digitaalisia taitoja sekä halua olla mukana kehittämässä pedagogiikkaa ja opiskelijoiden opintopolkuja. Olet opettajan työhön sitoutunut, vastuullisesti ja elämänläheisesti toimiva opettaja.  Jos olet ennakkoluuloton, työhön tarttuva viestinnän osaaja, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja yhteisten aineiden opettajien tehtävistä antaa koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen@raseko.fi.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Työkyvyn- ja hyvinvoinnin opettaja (liikunta ja terveystieto), päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja, virkavapaan sijaisuus ajalle 7.8.-31.12.2023

TYHY- opettajamme jäädessä virkavapaalle haemme opettajatiimiimme innostavaa, kehittämismyönteistä työkyvyn ja -hyvinvoinnin (liikunnan) opettajaa. Tehtävä sisältää työkyvyn ja hyvinvoinnin opetusta eri alojen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetustehtäviä sekä opetusta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoille.

Arvostamme monimuotoista kokemusta toisen asteen koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta. Pidämme tärkeänä yhteistyötaitoja, itsensä haastamista ja tahtoa oppia. Kokemus erilaisten opiskelijoiden kohtaamisesta katsotaan eduksi. Jos tunnistat Rasekon arvopohjan tavassasi tehdä työtä, ota rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoja yhteisten aineiden opettajien tehtävistä antaa koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen@raseko.fi.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Kielten opettaja (englanti ja ruotsi), päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.-31.12.2023

Haemme joukkoomme englannin ja ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa. Tehtävät sisältävät pääasiassa viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti sekä viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella, ruotsi -opetusta ammatillisissa perustutkinnoissa.

Arvostamme erilaisten oppijaryhmien opetus- ja ohjaustaitoja, kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, digitaalisia taitoja sekä innostunutta työotetta. Olet opettajan työhön sitoutunut, vastuullisesti ja elämänläheisesti toimiva opettaja.  Jos olet ennakkoluuloton, työhön tarttuva osaaja, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja yhteisten aineiden opettajien tehtävistä antaa koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen@raseko.fi.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA, päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.2023-31.5.2024 (1-3 opettajan paikkaa)

Olisitko sinä oikea henkilö opettajaksi TUVA-tiimiimme? Haemme TUVA- tiimiimme innostunutta ja osaavaa opettajaa. Arvostamme monimuotoista kokemusta opetuksesta ja ohjauksesta sekä itsensä johtamisen taitoja. TUVA- opettajana pääset opettamaan hyvin erilaisia ryhmiä.  Pidämme tärkeänä, että voit opettaa erilaisia TUVA- sisältöjä ja olet kiinnostunut toimimaan opetusryhmän vastuuopettajana. Olet joustava tiimipelaaja, joka ymmärtää oman toimintansa osana kokonaisuutta. Haluat tehdä töitä yhdessä muiden kanssa  ja sinulla on näyttöä työhön sitoutumisesta.  Jos tunnistat Rasekon arvopohjan tavassasi tehdä työtä, ota rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoja TUVA-opettajien tehtävistä antaa koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen@raseko.fi.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Kohtien 2-5 opettajien (hoitotyön opettaja, viestinnän opettaja, TYHY-opettaja ja kielten opettaja) kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017) koskevien säännösten mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä selvitys terveydentilasta. Koeaika on toistaiseksi voimassa olevissa tehtävissä 6 kk ja määräaikaisissa viranhaltijasuhteen pituuden mukainen maksimiaika. Raseko on vuosityöajassa.

TUVAn (kohta 6) päätoimisten tuntiopettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 a luku mukaisesti.2. Hanke- ja kehittämistehtäviin

Hankekoordinaattori 1-2 paikkaa 7.8.2023 alkaen. Yksi tehtävä toistaiseksi voimassa oleva ja toinen määräaikainen.

Hankekoordinaattorilla voi olla aiempaa osaamista esim. digitalisaatioon tai digitaitoihin, kestävään kehitykseen, kiertotalouteen, uusiutuviin energiamuotoihin tai opiskelijoiden osallisuuteen tai hyvinvointiin liittyen. Työ on vaihtelevaa ja monipuolista yhteistyötä opiskelijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön ja hankeverkostojen kanssa.

Arvostamme ammatillisen koulutuksen tuntemusta tai opetuskokemusta sekä hyviä viestintätaitoja. Myös aiempi kokemus hankkeissa työskentelystä katsotaan eduksi. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä suomen ja englannin kielen sujuvaa puhe- ja kirjoitustaitoa. Lisäksi hankekoordinaattorilla tulee olla valmius matkustaa mahdollisten kansainvälisten hankkeiden yhteydessä.

Hankekoordinaattorien työsuhteiden ehdot KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää palkkatoiveen.

Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä selvitys terveydentilasta. Tehtävissä on koeaika 3-6 kk työsuhteen keston mukaisesti.

Lisätietoja tehtävistä antaa kehitysjohtaja Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


3. Yhteisiin palveluihin

Ohjaava ruokapalvelukokki toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen

Ruokapalvelu vastaa koulutuskuntayhtymän Raision kampusalueen opiskelijoiden ja henkilökunnan päivittäisten aterioiden valmistuksesta sekä sisäisen edustustarjoilun hoitamisesta. Tehtäviisi kuuluvat monipuolisesti kokin tehtävät. Omavalvonta, laadunseuranta ja puhtaanapitotehtävät ovat olennainen osa työtä. Tehtävä sisältää opiskelijoiden ohjaamista yhteistyössä ravintola- ja cateringalan opettajien kanssa. Ohjaavan ruokapalvelukokin työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Edellytämme tehtävässä:

• kokin tai dieettikokin koulutusta

• hyvää ruoanvalmistustaitoa

• erityisruokavalioiden tuntemista

• tietotekniikan perustaitoja

• hygieniapassia

 • hyvää suomen kielen taitoa

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä

Arvostamme kokemusta opiskelijoiden ohjaamisesta. Työsuhteen ehdot KVTES:n mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työhön valittavan on ennen työn aloittamista esittävä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta ja rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa ruokapalvelupäällikkö Kari Jaakkola, puh. 044 705 7656, kari.jaakkola@raseko.fi  

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 3.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Tekninen kiinteistönhoitaja kasvavalle kampus-alueelle Raisioon, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, aloitus sopimuksen mukaan

Teknisenä kiinteistöhoitajana työtehtäviisi kuuluvat kiinteistöjen päivittäiseen ylläpitoon liittyvät työt. Vastaat palvelupyyntöihin, teet määräaikaistarkastuksia ja laitekoestuksia sekä erilaisia huolto- ja kunnossapitotöitä sisällä ja ulkona. Työ on erittäin monipuolista ja itsenäistä, jossa tarvitaan asiakaspalveluhenkistä asennetta. Pääasiakkaamme ovat opiskelijat ja koulun henkilökunta.

Arvostamme aiempaa työkokemusta ja soveltuvaa koulutusta. Esimerkiksi sähkö- tai LVI-alan tutkintoa. Tärkeintä on kuitenkin tekninen ymmärrys ja aito kiinnostus kiinteistöalaa kohtaan. Reipas asenne ja oppimiskyky auttaa tässä työssä. Koulutamme sinut tehtävään.

Olemme ylpeitä omista kiinteistöistämme ja meillä on kiinteistöhuollossamme tiivis ja mukava joukko ammattilaisia, jotka auttavat ja tukevat toisiaan tarvittaessa. Tarjoamme sinulle vakituisen työpaikan, jonka palkkauksessa noudatetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS). Palkka on n. 2800 €/kk kokemuslisistä riippuen. Työhön sisältyy myös noin neljän viikon välein, yhden viikon mittainen kiinteistöpäivystysvuoro, josta maksetaan erillinen korvaus. Työaika on pääsääntöisesti klo 7-15 arkisin.

Työhön valittavan on ennen työn aloittamista esittävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä käytetään 6kk koeaikaa. B-ajokortti on välttämätön. Työhön valittavan on ennen työn aloittamista esittävä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta ja rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa kiinteistöpäällikkö Jussi Lähdemäki sähköpostitse jussi.lahdemaki@raseko.fi tai puhelimitse puh. 044 705 7609 perjantaina 31.03.2023 klo 10-14 tai keskiviikkona 12.04.2023 klo 10-14.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse hakemukset@raseko.fi 12.4.2023 klo 16.00 mennessä.


Ammatillinen koulutus tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä nuorten ja aikuisten kanssa. Kiinnostavatko uudet haasteet mukavan työporukan joukossa?

** Raseko on savuton työpaikka. **

Tutustu toimintaamme sosiaalisen median kanavien kautta: