Rasekon ammattiopiston opiskelijayhdistykseen kuuluvat kaikki Rasekon ammattiopiston opiskelijat. Opiskelijayhdistys kehittää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa opiskelija-asioihin välittämällä tietoa organisaatiossa. Olet tervetullut kehittämään opiskelijayhdistyksen ja oppilaitoksen toimintaa!

Toimimalla yhdistyksessä kerrytät osaamista, jota voit näyttää myös eri tutkinnon osissa, esimerkiksi aktiivisen toimijan polku -opinnoissa.

Tule tekemään yhdessä viihtyisämpää ja tarkoituksenmukaisempaa ympäristöä. Saadaksesi tietoa mm. kokoontumisajankohdista, ota yhteyttä ohjaavaan aikuiseen, palvelupäällikkö Tina Teinilään (tina.teinila@raseko.fi).

Voit kysyä lisätietoja myös hallituksen jäseniltä:
Kaapo Koivisto, pj, rahaston hoitaja (liiketoiminnan opiskelija)
Titus Michelsson (liiketoiminnan opiskelija)
Vera Leyser (sosiaali- ja terveysalan opiskelija)
Jussi Ristimäki (sosiaali- ja terveysalan opiskelija)
Robin Fagerholm (tieto- ja viestintätekniikan opiskelija)

Jokaisesta ryhmästä valitaan luokkavastaava eli yhteyshenkilö luokan, opiskelijayhdistyksen hallituksen ja henkilökunnan välille. Toiminnasta voi saada opintoihin kuuluvia suorituksia.