Jatko-opintokelpoisuus

Perustutkinnon suoritettuasi voit tulla valituksi korkeakouluopintoihin joko todistus- tai pääsykoevalinnan kautta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat tulla valituiksi pääsykokeen tai avoimen korkeakouluväylän kautta. Tarkista kunkin korkeakoulun ajantasaiset valintaperusteet Opintopolusta.

Korkeakoulu ei ole ainoa mahdollisuus hankkia lisää osaamista. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman vuoden työelämäkokemuksen jälkeen voit halutessasi jatkaa opiskelua myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatti- ja tai erikoisammattitutkintojen avulla voit hankkia syvempää tietoa ja taitoa omalta ammattialaltasi tai valmentautua vaikkapa esimieheksi tai yrittäjäksi. Aina ei ole myöskään pakko opiskella koko tutkintoa vaan omaa osaamistaan voi lisätä myös yksittäisillä tutkinnon osilla. Tutustu Rasekon koulutuksiin.