Kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon toiminta tukee oppimistasi ja ehkäisee opintojesi keskeytymistä. Perustutkinto-opiskelijoille kuuluu kaikki opiskeluhuollon palvelut. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat ovat oikeutettuja opintojen ohjaukseen ja terveydenhoitopalveluihin, mutta eivät kuraattori- ja psykologipalveluihin.

Kuraattorit

Kuraattorin kanssa voit keskustella opiskeluun ja yksityiselämään liittyvistä kysymyksistä. Kuraattorin tehtävänä on yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitoksen henkilökunnan ja muiden tukiverkostojen kanssa tukea opiskeluasi sekä etsiä mahdollisia ratkaisuja vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kuraattorin työhön sisältyy opiskelijan kanssa käytävät keskustelut, tarvittaessa opiskelijan ohjaaminen muiden palveluiden piiriin, opiskelijahuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, opettajien konsultoiminen sekä osallistuminen koulun ja opetuksen kehittämiseen. Kuraattorin kanssa käytävät henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä yksikkösi kuraattoriin, jos esimerkiksi
– sinulla on koulussa vaikeaa tai sinua kiusataan
– raha-asiasi ovat sekaisin ja vaarantavat näin opiskelusi
– harkitset opintojesi lopettamista
– olet masentunut tai ahdistunut, sinulla on huolia yksityiselämässäsi tai ongelmia päihteiden käytössä.

Kuraattorin vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti tai opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana. Tarvittaessa kuraattori ohjaa ja tukee sinua hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin.

Tekniikan ala ja luonnontieteet, ravintola-cateringala, matkailuala, Valma
Ulla Nylund, puh. 044 705 7619
sähköposti: ulla.nylund@raisio.fi

Liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, tekstiili- ja muoti ja taideteollisuusala, hius-ja kauneudenhoitoala
Leila Korte-Myllymäki, puh. 044 552 6631
sähköposti: leila.korte-myllymaki@raisio.fi

Vastaava kuraattori Terhi Norrena, puh. 040 483 9564

Mynämäen toimipiste:
Harri Nieminen
puh. 044 435 7866
sähköposti: harri.nieminen@soteakseli.fi


Psykologi

Opiskeluaikana saattaa tulla vaiheita, jolloin tarvitset lisätukea omalle jaksamisellesi. Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asioissa: stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne, mitkä vaikuttavat opintojen sujumiseen ja jaksamiseen. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin.

Psykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä oppimiseen ja motivaatioon liittyvissä asioissa. Psykologi tarjoaa myös konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle sekä tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa. Painopisteenä on koko oppilaitoksen hyvinvointia edistävä työ.

Psykologin palvelut on tarkoitettu kaikille perustutkinto-opiskelijoille. Voi saada ajan terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai olla itse yhteydessä suoraan psykologiin.

Raision toimipiste:

Psykologin vastaanotto sijaitsee Raision keskustassa Tornitalossa osoitteessa Tornikatu 9, Raisio.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja cateringala, sähkö -ja automaatioala, rakennusala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, tekninen suunnittelu, Valma-ryhmät, autoala, liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka
Psykologi Tiina Auranen
puh. 040 725 1192
sähköposti: tiina.auranen@raisio.fi

Hius- ja kauneudenhoito, sosiaali- ja terveysala, taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala
Psykologi Mirka Hynninen
puh. 044 797 1744
sähköposti: mirka.hynninen@raisio.fi

Mynämäen toimipiste:

Psykologi Tiina Suopajärvi
puh. 044 435 7823
puhelinaika ma-to klo 12 – 12.30

Psykiatrinen sairaanhoitaja Kirsi Aaltonen
puh. 044 435 7590
puhelinaika ma – to, klo 12 – 13,
Opiskelija voi varata ajan myös suoraan itse!

Naantalin toimipiste:

Naantalin yksikössä opiskelevat saavat tarvitsemansa psykologi- ja kuraattoripalvelut Rasekon Raision toimipisteen opiskelijahuollon henkilökunnalta.


Rasekon opiskeluhuollon esittely Youtubessa