Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Antaa ohjeita työntekijälle.

Toimitko päivittäisjohtamisen tehtävissä työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai kuuluvatko esimiestehtävät urasuunnitelmaasi?

Koulutus

Ammattitaitoista johtamista – lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia esimiestaitoja, avartaa omaa johtamisnäkemystä ja -käsitystä sekä kehittää työskentelyä ja toimintaa yhdessä työpaikalla.

Toteutus

Tutkintokoulutus tai suoraan tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

Seuraava aloitus 16.9.2020.

Hae mukaan:

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloituspäivät ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Valintaan vaikuttavia asioita ovat ammatillinen osaaminen, aiempi koulutus, soveltuvuus alalle, motivaatio ja tietotekniset taidot.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (2412) Toimialasta riippumaton.

Toteutuspaikka

Pääasiassa Rasekon Purokadun toimipiste. Ryhmäkohtaisesti myös muualla.

Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto –koulutuksena, työn ohessa. Lähiopiskelupäiviä on noin yksi arkipäivä kuukaudessa. Lähiopiskelupäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua ja työpaikalla oppimista. Tutkintokoulutuksen kesto on noin vuosi ja valmistumisajankohdan määrittelee henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma.

Toteutuspaikka
Rasekon Purokatu 1 toimipiste Raisiossa.

Koulutuksen sisältö

Lähipäivien aikana paneudutaan vahvasti arjen haasteiden kohtaamiseen, työhyvinvoinnin tukemiseen, sekä erilaisten asioiden ja erityisesti ihmisten johtamiseen. Lähipäivillä käytetään erilaisia johtamistyötä tukevia menetelmiä, joita voit soveltaa omassa työssäsi. Lean ajattelua käytetään viitekehyksenä koko koulutuksen ajan.

Koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja oman vastuualueen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen aikana tai sen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto, mikäli hänellä on tutkinnon suorittamiseen soveltuva työ- tai harjoittelupaikka.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Kuvaus

Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa

– Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan kaksi seuraavista

– Asiakassuhteiden hoito
– Toiminnan kannattavuus
– Henkilöstötyö
– Kehittämissuunnitelma

Koulutuspäivät

16.9.2020 Koulutuksen aloitus
8.10.2020 Päivittäisjohtaminen
Esimiehen lainsäädäntö
11.11.2020 Työhyvinvoinnin tukeminen
Työyhteisön haastavat tilanteet
9.12.2020 Opintojen ohjaus
14.1.2021 Työsuojelutoiminta työpaikalla
10.2.2021 Esimiesviestintä
10.3.2021 Perehdytys
7.4.2021 Toimintaympäristön tunteminen
Päivittäisjohtamisen talous
5.5.2021 Opintojen ohjaus
2.6.2021 Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
9.6.2021 Kannattavuus
11.8.2021 Esimiestyö ja henkilöstön kehittäminen
Henkilöstötyön lainsäädäntö
18.8.2021 Kehittämishankkeen suunnittelu
8.9.2021 Tutkintokoulutuksen päätöspäivä

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai tiimin vetäjänä.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman valmistavaa koulutusta.

Lisätietoja antaa

Maria Hietanen
puh. 044 705 7510
maria.hietanen (at) raseko.fi

Piia Vuorio
puh. 040 842 1385
piia.vuorio (at) raseko.fi