Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kolme henkilöä pöydän äärellä. Kaksi vasemmanpuoleista henkilöä katsovat oikealla olevaa. Pöydällä on kannettava tietokone, kahvikuppi ja paperi.

Toimitko päivittäisjohtamisen tehtävissä työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai kuuluvatko esimiestehtävät urasuunnitelmaasi?

Koulutus

Ammattitaitoista johtamista – lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia esimiestaitoja, avartaa omaa johtamisnäkemystä ja -käsitystä sekä kehittää työskentelyä ja toimintaa yhdessä työpaikalla.

Toteutus

Tutkintokoulutus hybridimuotoisena etätoteutuksena tai suoraan tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen aloitus on maaliskuussa 2022. Tarkempi lähipäivien aikataulu julkaistaan lokakuun 2021 aikana.

Hae mukaan:

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloituspäivät ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Valintaan vaikuttavia asioita ovat ammatillinen osaaminen, aiempi koulutus, soveltuvuus alalle, motivaatio ja tietotekniset taidot.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Hakulinkki Lähiesimiestyön ammattitutkinto (avautuu Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Toteutuspaikka

Pääasiassa Rasekon Purokadun toimipiste. Ryhmäkohtaisesti myös muualla.

Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutus toteutetaan hybridimuotoisena koulutuksena, työn ohessa. Lähiopiskelupäiviä on kolme ja muutoin opiskelu tapahtuu etätoteutuksena. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua ja työpaikalla oppimista. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että käytössä on tietokone ja opiskelija hallitsee tietokoneen peruskäytön. Tutkintokoulutuksen kesto on noin vuosi ja valmistumisajankohdan määrittelee henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma.

Toteutuspaikka
Rasekon Purokatu 1 toimipiste, Raisio.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja oman vastuualueen toiminnan kehittämiseen. Lean ajattelua käytetään viitekehyksenä koko koulutuksen ajan. Koulutuksen aikana tai sen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto, mikäli hänellä on tutkinnon suorittamiseen soveltuva työ- tai harjoittelupaikka.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Kuvaus

Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa

– Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan kaksi seuraavista

– Asiakassuhteiden hoito
– Toiminnan kannattavuus
– Henkilöstötyö
– Kehittämissuunnitelma

Koulutuspäivät

Koulutuksen aloitus, lähitapaaminen
Päivittäisjohtaminen, Microsoft Teams -etätoteutus
Esimiehen lainsäädäntö ja työsuojelutoiminta työpaikalla, Microsoft Teams -etätoteutus
Työhyvinvoinnin tukeminen, Microsoft Teams -etätoteutus
Esimiesviestintä, lähitapaaminen
Perehdytys ja ohjaus, Microsoft Teams -etätoteutus
Toimintaympäristön tunteminen sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen, Microsoft Teams -etätoteutus
Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, Microsoft Teams -etätoteutus
Päivittäisjohtamisen talous ja toiminnan kannattavuus, Microsoft Teams -etätoteutus
Esimiestyö ja henkilöstön kehittäminen ja työyhteisön haastavat tilanteet, Microsoft Teams -etätoteutus
Tutkintokoulutuksen päätöspäivä, lähitapaaminen

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai tiimin vetäjänä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman valmistavaa koulutusta.

Lisätietoja antaa

Maria Hietanen
puh. 044 705 7510
maria.hietanen@raseko.fi

Piia Vuorio
puh. 040 842 1385
piia.vuorio@raseko.fi