Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Antaa ohjeita työntekijälle.

Toimitko päivittäisjohtamisen tehtävissä työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai kuuluvatko esimiestehtävät urasuunnitelmaasi?

Koulutus

Ammattitaitoista johtamista – lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia esimiestaitoja, avartaa omaa johtamisnäkemystä ja -käsitystä sekä kehittää työskentelyä ja toimintaa yhdessä työpaikalla.

Toteutus

Tutkintokoulutus tai suoraan tutkinnon suorittamiseen.

Toteutusaika

Seuraava aloitus 17.3.2021.

Hae mukaan:

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloituspäivät ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Valintaan vaikuttavia asioita ovat ammatillinen osaaminen, aiempi koulutus, soveltuvuus alalle, motivaatio ja tietotekniset taidot.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Hakulinkki Lähiesimiestyön ammattitutkinto (avautuu Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Toteutuspaikka

Pääasiassa Rasekon Purokadun toimipiste. Ryhmäkohtaisesti myös muualla.

Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto –koulutuksena, työn ohessa. Lähiopiskelupäiviä on noin yksi arkipäivä kuukaudessa. Lähiopiskelupäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua ja työpaikalla oppimista. Tutkintokoulutuksen kesto on noin vuosi ja valmistumisajankohdan määrittelee henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma.

Toteutuspaikka
Rasekon Purokatu 1 toimipiste, Raisio.

Koulutuksen sisältö

Lähipäivien aikana paneudutaan vahvasti arjen haasteiden kohtaamiseen, työhyvinvoinnin tukemiseen, sekä erilaisten asioiden ja erityisesti ihmisten johtamiseen. Lähipäivillä käytetään erilaisia johtamistyötä tukevia menetelmiä, joita voit soveltaa omassa työssäsi. Lean ajattelua käytetään viitekehyksenä koko koulutuksen ajan.

Koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja oman vastuualueen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen aikana tai sen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto, mikäli hänellä on tutkinnon suorittamiseen soveltuva työ- tai harjoittelupaikka.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Kuvaus

Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa

– Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan kaksi seuraavista

– Asiakassuhteiden hoito
– Toiminnan kannattavuus
– Henkilöstötyö
– Kehittämissuunnitelma

Koulutuspäivät

17.3.2021 Koulutuksen aloitus
Päivittäisjohtaminen
Esimiehen lainsäädäntö
Työhyvinvoinnin tukeminen
Työyhteisön haastavat tilanteet
Opintojen ohjaus
Työsuojelutoiminta työpaikalla
Esimiesviestintä
Perehdytys
Toimintaympäristön tunteminen
Päivittäisjohtamisen talous
Opintojen ohjaus
Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
Kannattavuus
Esimiestyö ja henkilöstön kehittäminen
Henkilöstötyön lainsäädäntö
Kehittämishankkeen suunnittelu
Tutkintokoulutuksen päätöspäivä

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai tiimin vetäjänä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman valmistavaa koulutusta.

Lisätietoja antaa

Maria Hietanen
puh. 044 705 7510
maria.hietanen@raseko.fi

Piia Vuorio
puh. 040 842 1385
piia.vuorio@raseko.fi