Huom! Tarkista kokeiden tarkat ajankohdat täältä tai saamastasi kutsukirjeestä!

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen (lähihoitaja) yhteishaun kautta hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe huhti-/toukokuussa 2022. Kutsut lähetetään kirjeitse yhteishaussa Opintopolkuun antamaasi osoitteeseen. Kutsun mukana on valmistava tehtävä, joka palautetaan soveltuvuuskoepäivänä. Kutsussa on tarkemmin kerrottu kokeen sisällöstä ja pisteytyksestä. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton. Saat lisätietoa soveltuvuuskokeesta lähihoitajaopiskelijoidemme opinto-ohjaajalta: Salla Riihimäki, puh. 044 705 7647.

Jatkuvan haun kautta hakeville on useampi koepäivä vuodessa. Tarkista ne koulutuksen esittelysivulta.


Kielikoe Rasekossa 2022

Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin Rasekon opetuskieli (=suomi), eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoilla. Kielikoe järjestetään toukokuussa 2021 (tarkista tarkka päivämäärä www-sivuilta) Raisiossa ja siihen lähetetään kutsu. Kielikoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.


Jatkuvassa haussa oleviin tekstiili- ja muotialan sekä taideteollisuusalojen perustutkintokoulutuksiin hakeville järjestetään soveltuvuutta kartoittavia haastatteluita ja kokeita, joihin kutsutaan kaikki jatkuvan haun kautta hakeutuneet. Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle ja alkavaan koulutukseen. Kutsut lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla. Kutsussa on tarkemmin kerrottu päivän sisällöstä, aikataulusta ja tehtävistä.

Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppä, Eeronkuja 3, Raisio
– vastuuopettaja, kehittämisasiantuntija Teo Mero

Taideteollisuusalan perustutkinto, puuseppä, Kuivelantie 20, Mynämäki
– vastuuopettaja, Jouni Suvala

Taideteollisuusalan perustutkinto, restauroinnin osaamisala, Eeronkuja 3, Raisio
– kehittämispäällikkö, Petri Tölkkö

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteenvalmistuksen osaamisala, muinaistekniikka, Kuivelantie 20, Mynämäki
– vastuuopettaja Tuija Hukkanen

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilin valmistaja, Juhaninkuja. Jokaiseen hakeutujaan otetaan yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja soveltuvuuskokeen pitämisestä.
– hausta vastaava opettaja Leena Simula-Cafaro

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija, Purokatu 1, Raisio. Jokaiseen hakeutujaan otetaan yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja soveltuvuuskokeen pitämisestä.
– hausta vastaava opettaja Liisa Hupio

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti, Purokatu 1, Raisio. Jokaiseen hakeutujaan otetaan yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja soveltuvuuskokeen pitämisestä.
– vastuuopettaja Liisa Hupio


Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Kopio hakemuksesta sekä kaikki ne perustelut ja todistukset sekä lausunnot, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä hakuajan loppuun mennessä suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä.


Terveydelliset tekijät ammattialan valinnassa

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.


Lähihoitajan terveydentilavaatimukset

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.