Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijakoulutus

Raseko ja Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkosto (Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ja Varsinais-Suomen Sininauha sekä kokemusasiantuntijat) toteuttavat kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä.

Koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijakoulutus

Kohderyhmä

Mielenterveyden häiriöstä tai riippuvuudesta toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä, jolla on halua kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 100 tuntia. Koulutus toteutetaan pääosin arki-iltaisin, mutta myös lauantaisin voi olla koulutusta.

Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus

Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen.

Toteutusaika

Koulutus toteutetaan 9.10.2020 – 20.3.2021.

Hae mukaan

Hakuaika on 27.7. – 28.8.2020.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: kokemusasiantuntijakoulutus, hakulinkki

Hakuprosessi on kolmevaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan Rasekon sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakijoille lähetetään viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä sähköpostilla ennakkokysely, jonka perusteella hakijat valitaan ryhmähaastatteluihin. Ryhmähaastattelut pidetään viikolla 38.
Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista

Toteutuspaikka

Raisio, Juhaninkujan toimipiste.

Kuvaus

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä, riippuvuuksista, jostakin somaattisesta sairaudesta tai muista elämän pulmista ja niihin liittyvistä palveluista joko toipujana tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja siinä vaaditaan kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. Jotta voi toimia kokemusasiaintuntijana, tulee oman toipumisprosessin olla riittävän pitkällä ja lisäksi tarvitaan taitoa käyttää omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm:
– palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa
– strategiatyössä
– vertaisohjaajana

Näyttö

Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Näyttö tehdään tutkinnon osasta Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Lisätietoja antaa

Sari Siipola
puh. 044 705 7552
sari.siipola(at)raseko.fi

Mia Lehtonen, Turun A-kilta
puh. 045 787 19884
mia.lehtonen(at)turunakilta.fi