Kopio hakemuksesta sekä kaikki ne perustelut ja todistukset sekä lausunnot, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä hakuajan loppuun mennessä suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä.

——

Koulutukseen voi päästä valintapistemäärästä riippumatta. Kun valintapistemäärästä poiketaan, huomioidaan aina hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista.

Harkintaan perustuvan haun syyt:

1. oppimisvaikeudet
2. sosiaaliset syyt
3. koulutodistusten puuttuminen tai koulutodistusten vertailuvaikeudet

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Jos hakija hakee 1. tai 2. syyllä, osallistuu hän automaattisesti aina myös varsinaiseen hakuun pisteiden perusteella, eli opiskelupaikan voi saada pisteillä vaikka harkintaan perustuvan haun kautta opiskelupaikkaa ei olisi tullut.

1. Oppimisvaikeudet
Oppimisvaikeus tulee olla testillä todistettu. Jos hakijalla on kuitenkin todistuksessaan ns. tähtiarvosanoja (arvosanan edessä tähti) tai opetus on toteutettu kokonaisuudessaan mukautetuin perustein, ei oppimisvaikeus voi olla enää harkintaan perustuvan haun syynä, koska se on jo huomioitu arvosanoissa. Mukautetuilla arvosanoilla hakevien kannattaa hakea harkintaan perustuvassa haussa.

2. Sosiaaliset syyt
Sosiaalinen syy voi olla mikä tahansa, joka on huomattavasti alentanut koulumenestystä, kuten sairaudesta johtuneet poissaolot, kotiolot tai muut hakijasta johtumattomat syyt. Näistä on oltava riittävät selvitykset ja nimenomaan siitä, miksi sosiaalisen syyn takia kouluarvosanat eivät anna oikeaa kuvaa opiskelijan opiskelumahdollisuuksista.

3. Koulutodistusten puuttuminen tai vertailuvaikeudet
Koulutodistusten vertailuvaikeudet koskevat lähinnä tilanteita, kun peruskoulu on suoritettu jossain muualla kuin Suomessa. Todistusten mukaan on aina liitettävä käännös, jos todistuksen kieli on muu kuin ruotsi tai englanti.

Harkintaan perustuvassa haussa on aina oltava asialliset ja painavat perustelut ja kaikki mahdolliset todistukset on lähetettävä haettavaan oppilaitokseen viimeiseen hakupäivään mennessä. Jos koulu ei saa ajoissa liitteitä, ei hakemuksia huomioida. Huomaa, että itse hakulomake on tulostettava ja lähetettävä todistusten mukana. Ykköshakutoiveena harkintaan perustuvassa haussa hakeneet usein haastatellaan. Yhteishaussa on mahdollista hakea Rasekoon opiskelemaan perustutkintoja myös harkinnanvaraisessa haussa.