Teemme yhteistyötä kuntien työpajojen sekä kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavien tahojen kanssa. Yhteistyön avulla mahdollistetaan opiskelija- ja valmentautujaliikenne oppilaitoksen ja pajojen välillä.

Valmentautuja ammatillisiin opintoihin

Työpajalla valmentautuvia voidaan ohjata opiskelemaan ammatillisia opintoja. Opinnollistamisen avulla työpajaympäristössä hankittu osaaminen tunnistetaan ja näytetään. Työpajan tulee soveltua oppimisympäristöksi ja työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattivaatimuksia. Valmentautujalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja näyttösuunnitelmat, joiden mukaan edetään yksilöllisesti.

Työpaja oppimisympäristönä opiskelijalle

Työpajat tarjoavat ammatillisen koulutuksen opiskelijalle oppimisympäristön koulutussopimuksen ajaksi. Pajajakso soveltuu opiskelijoille, joilla on selkeä opintojen keskeyttämisriski tai jotka tarvitsevat laajaa yksilöllistä tukea ja ohjausta opintojensa läpiviemiseksi. Pajalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti.