Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa – tutkinnon osa

Rasekon FabLab tarjoaa digitaalisia tuotantovälineitä, joilla voi luoda prototyyppejä ja valmistaa yksilöllisiä esineitä. Tässä koulutuksessa opit FabLab-ympäristön 3D-tulostimen tai laserleikkurin ja tarratulostimen suunnitteluohjelmat ja laitteiden käytön ja perehdyt näiden laitteiden käyttömahdollisuuksiin omalla ammattialallasi. Saat tietoja ja taitoja valita valmistuksessa tarvittavia työmenetelmiä, toimintoja tai ohjelmia tarkoituksenmukaisesti, valmistaa ja viimeistellä käyttötarkoitukseen soveltuvia tuotteita tai niiden osia, työskennellä laitteella itsenäisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä laskea valmistuskustannuksia.

Laajuus: 15 osaamispistettä

Sisältökuvaus:

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon tutkinnon osa. Tutkinnon osan tavoitteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4222618

Käytettävissä olevat ohjelmistot ovat Designspark Mechanical (3d-suunnittelu ja tulostus) ja Inkscape (laser ja tarraleikkuri), joista opiskelija valitsee jomman kumman (32 h) tai kummatkin (yht. 64 h). Koulutuksen lopuksi oma ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä valmistamalla tuote tai sen osa erikoislaitetta hyödyntäen.

Koulutus sisältää:

  • Lähiopetusta – ja luentoja
  • Pajatyöskentelyä eri työvälineiden parissa
  • Ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta sekä reflektointia
  • Itsenäistä työskentelyä
  • Osaamisen näyttö

Kohderyhmä:

Yrittäjät ja sivutoimiset yrittäjät millä tahansa alalla, muut asiasta kiinnostuneet sekä Rasekon tämän hetkiset opiskelijat, jotka voivat lisätä tämän tutkinnon osan osaksi tutkintoa tai suorittaa osan erillisenä tutkinnon osana. HUOM! Jos olet jo Rasekon päätoiminen opiskelija, sinun tulee sisällyttää tämä valinnainen tutkinnon osa osaksi tällä hetkellä suorittamaasi tutkintoa TAI suorittaa tämä uusi osa vasta sen jälkeen kun olet edellisen perustutkinnon suorittanut. Eli tämän osan voi suorittaa yksittäisenä tutkinnon osana. Lisätietoja saat vastuuopettajilta.

Mukaan mahtuu 26 opiskelijaa.

Hae mukaan:

Tutkinnon osa Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa (2479).

Lähipäivät:

Paikka: Rasekon Naantalin toimipiste, Opintie 4, FabLab

Lähi-iltapäivät (toteutus kevät 2019):
3D-tulostus 32 h, laser ja tarraleikkuri 32 h, jos kummatkin niin yhteensä 64 h.
Aloituspäivä 15.4.2019. 1 – 5 iltapäivää/viikko klo 14 – 18 sekä muutama lauantai klo 9 – 13.30. Toteutus viikoilla 16 – 24 (aloituspäivä 15.4.2019) sekä näytönohjaus ja näytöt viikoilla 33 ja 34.
Lisäksi saatavilla on FabLab-ohjausta, josta sovittava FabLab-ohjaaja Jenni Aunolan kanssa perustietojen oppimisen jälkeen.

Opiskelumaksut, välineet ja laitteet:

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Materiaalimaksut riippuvat omasta projektityöstä ja oppimistehtävistä.

Lisätietoja antaa:

Öyvind Strömsvik
puh. 044 405 7588
oyvind.stromsvik(at)raseko.fi