Ammattiin opiskelevien opintojen ohjaus

Oppisopimus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Opinto-ohjaajat

Jokaisella Rasekon koulutusalalla työskentelee opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajasi auttaa opintojen suunnittelussa ja ohjaa opintoihin liittyvien valintojen teossa. Hän keskustelee kanssasi opintojen etenemiseen liittyvistä pulmista ja ratkaisumahdollisuuksista sekä ohjaa sinua jatko-opintoihin.

Tule käymään opon luona tai ota yhteyttä Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin voit sopia ajan tapaamiselle.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ohjaamo

Opiskelijan hyvinvointi ja tukipalvelut

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon (terveydenhoito ja kuraattori- ja psykologipalvelut) toiminta tukee oppimistasi ja ehkäisee opintojesi keskeytymistä. Opiskeluhuollon palvelut kuuluvat pääasiassa perustutkinto-opiskelijoille. Opintojen ohjausta ovat oikeutettuja saamaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat.