Verkkokauppaympäristössä toimiminen – tutkinnon osa

Koulutuksessa käydään läpi verkkokaupan toimintaa ja viestintää laajasti sekä oleellisimpien työvälineiden hallintaa. Saat tiedot ja taidot tuottaa verkkokauppaan kuvia, tekstiä ja videoita.

Koulutuksessa käydään läpi verkkokaupan toimintaa ja viestintää laajasti sekä oleellisimpien työvälineiden hallintaa. Saat tiedot ja taidot tuottaa verkkokauppaan kuvia, tekstiä ja videoita.

Koulutus:

Verkkokauppaympäristössä toimiminen, tekstiili- ja muotialan perustutkinnon tutkinnon osa, 15 osaamispistettä

Sisältökuvaus:

Opi valmistamaan sisältöä verkkokaupan jokaiseen vaiheeseen asiakkaiden houkuttelemisesta aina kaupan jälkitoimiin asti. Koulutuksessa käydään läpi verkkokaupan toimintaa ja viestintää laajasti sekä oleellisimpien työvälineiden hallintaa. Saat tiedot ja taidot tuottaa verkkokauppaan kuvia, tekstiä ja videoita.

Opi työvälineet ja hyvät toimintatavat oman verkkokaupan perustamiseen tai työhön verkkokaupassa. Opi sisällön tuottaminen kaupan viestintään ja tuotteiden esittelyyn asiakkaille. Hoida asiakaspalvelun tehtäviä ja toimituksia tehokkaasti. Tuo kätesi jälki näkyviin verkkokaupan jokaisessa vaiheessa.

Sovellat oppimisia asioita omaan projektityöhön ja osaamisesi näyttöön esim. oman yrityksesi verkkokauppaan.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

  • tuottaa ja julkaista sisältöä verkkokauppaympäristöön
  • työskennellä tuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa
  • palvella asiakasta verkkokaupassa
  • arvioida työtään.

Koulutuksen lopulla opiskelija osoittaa verkkokauppaosaamisensa tuottamalla sisältöä esimerkiksi oman yrityksensä verkkokauppaympäristöön sekä palvelemalla asiakkaita ja toimimalla verkkokauppaympäristössä.

Jos omaa yritystä ei vielä ole, se ei ole este koulutukseen suorittamiselle. Projektityö pyritään tekemään yksin tai yhdessä jollekin yritykselle.

Tarkemmin voit tutustua tutkinnon osan tavoitteisiin tästä ePerusteet linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4225933

Koulutus sisältää:

  • Lähiopetusta – ja luentoja
  • Workshop-työskentelyä eri työvälineiden parissa
  • Ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta sekä reflektointia
  • Itsenäistä työskentelyä lähijaksojen välissä
  • Verkkokauppa – projektityön
  • Osaamisen näytön projektityön yhteydessä

Kohderyhmä:

Yrittäjät, sivutoimiset yrittäjät, muut asiasta kiinnostuneet tai Rasekon tämän hetkiset opiskelijat, jotka voivat lisätä tämän tutkinnon osan osaksi tutkintoa tai suorittaa osan erillisenä tutkinnon osana. HUOM! Jos olet jo Rasekon päätoiminen opiskelija, sinun tulee sisällyttää tämä valinnainen tutkinnon osa osaksi tällä hetkellä suorittamaasi tutkintoa TAI suorittaa tämä uusi osa vasta sen jälkeen kun olet edellisen perustutkinnon suorittanut. Eli tämän osan voi suorittaa yksittäisenä tutkinnon osana. Lisätietoja saat vastuuopettajalta.

Mukaan mahtuu 20 opiskelijaa.

Hae mukaan:

Seuraava toteutus alkaa tammikuussa 2020. Lue tarkempi aikataulu alempaa.

Tutkinnon osa Verkkokauppaympäristössä toimiminen (2302)

Lähipäivät:

Paikka ja aika: Rasekon toimipiste, Purokatu 1, Luokka PK1 – 202, klo 9 – 16

Lähipäivät, syksyn 2019 toteutus (koulutus on jo alkanut):
pe 30.8.2019
pe – la 6. – 7.9.
pe – la 13. – 14.9.
pe – la 27. – 28.9.
pe – la 11. – 12.10.
pe – la 25. – 26.10.
pe 15.11.
pe 29.11.
pe 13.12.
pe 10.1.2020
pe 24.1.2020 tai pe 31.1.2020, opintojen etenemisen mukaan henkilökohtaistetusti.

Lähipäivät, kevään 2020 toteutus:
HUOM! Aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla vielä muutoksia!
pe 31.1.2020 – orientaatio ja ohjaus tutkinnon osan suorittamiseen
pe 7.2.
la 8.2.
pe 14.2.
la 15.2.
pe 28.2.
la 29.2.
pe 13.3.
la 14.3.
pe 27.3.
la 28.3.
pe 3.4.
la 25.4.
pe 8.5.
la 23.5.
Näyttö kesäkuun 2020 puolella henkilökohtaistetulla aikataululla.

Aiempi osaaminen:

Opetus ei vaadi aiempaa osaamista sisällön aiheista. Tietokoneen käytön perusteet tulisi osata tutkinnon osaa suoritettaessa.

Opiskelumaksut, välineet ja laitteet:

Koulutus on maksutonta. Käytämme mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijoiden omia työvälineitä, kuten mobiililaitteet, mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä.

Riippuen omasta projektityöstä ja oppimistehtävistä, materiaalimaksuja saattaa tulla.

Lisätietoja:

Merja Kärkkäinen,  puh. 044 705 7511
merja.karkkainen(at)raseko.fi