Popuptiimi.

Uusiamis toimii Rasekossa

Olemme Rasekon ammattiopistossa vieneet onnistuneesti reformin mukanaan tuomat uudistukset läpi ja siirrymme uuteen vuoteen luottavaisin mielin. Yhtymävaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019 – 2021. Opiskelijavuodet ovat kasassa, tutkintoja tulee tavoiteltu määrä ja jatkuva haku toimii.

Opettajamme siirtyvät vuosityöaikaan 1.1.2019. Meillä on toimiva kehittämisohjelma, jonka mukaisesti tiivistämme jatkuvasti yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa. Olemme myös ottaneet käyttöön uusia innovaatioita: Suomen ainoa LastenAmis, ainoa ammatillisessa oppilaitoksessa toimiva Fab Lab ja alueen elintarvike- ja matkailualan yrityksiä yhteen kokoava FoodLaboratory.

Jatkossa keskitymme pitämään opetuksen ja ohjauksen laadun ja määrän kunnossa, vakiinnutamme uuden lainsäädännön mukaista toimintaa ja haemme hyvällä tavalla rutiinia vuosien myllerryksen jälkeen.

Rasekon arvioidut valtionosuutena saatavat toimintatuotot ovat ensi vuonna noin 14 miljoonaa. Yhteishaun kautta opiskelijoita otetaan sisään 450 – 500 ja jatkuvan haun kautta noin 1600 vuodessa. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vuodelle 2018 oli yhteensä 1755 ja tavoite ylittyy selvästi. Opiskelijoita Rasekossa on 2500 – 3000 ajankohdasta riippuen.

LastenAmis

LastenAmis-konsepti on Rasekon kehittämä oppimisympäristö ja toimintamalli ammatillisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyölle. Ideana on, että opettajien rooli toiminnassa on sivussa ja ammatilliset opiskelijat ohjaavat lapsia osana omia opintojaan. Tässä menossa on Lego Education -ohjelmointiopetus Lietsalan koulun oppilaille.

Uusia virkoja perustettiin 47

Rasekon vetovoima on hyvä. Meillä on pätevät opettajat ja valtuusto perusti viime kokouksessaan 47 uutta virkaa. Haluamme tällä osoittaa, että luotamme tulevaan. Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön siirtymäajan puitteissa työnantaja voi siirtää tarpeen mukaan työsopimussuhteisia aikuiskouluttajia suoraan opettajan virkaan. Meillä Rasekossa on samassa yhteydessä tarkasteltu myös päätoimisten tuntiopettajien tilanne. Rasekossa on kaikkiaan lähes 150 opettajaa, joista virassa on ollut vain osa. Nyt virkoihin siirretään kelpoisia opettajia, joilla on laaja-alainen osaaminen ja koulutusalalla vakiintunut työmäärä.

Uusi rehtorimalli kokeiluun

Kokeilemme Rasekon ammattiopistossa ensi vuonna kahden rehtorin työnjakoa. Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen tulee vastaamaan opetuksesta, ohjauksesta ja tutkinnoista ja hallinnollinen rehtori Reijo Rantanen hallinnollisista asioista ja päätöksistä. Rehtorien määrä Rasekossa on vähentynyt. Raseko on sopeuttanut ammatillisen koulutuksen säästöt toimintaansa. Säästöt on kohdistettu hallintoon ja tukitoimintoihin sekä tilojen määrään. Pedagogisen ja hallinnollisen rehtorin malli on yksi ratkaisu työnjaollisesti.

Tulevien vuosien investointiohjelmassa on Raision kampuksen Eeronkuja 4:n uudisrakentamisen suunnittelu ja toteutus. Kampusalueemme on todella toimiva ja yhtenäinen ja kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Eeronkuja 4 on ollut saneerauksensa osalta investointiohjelmassa jo vuodesta 2015. Suunnittelun käynnistämiseen jo ensi vuonna vaikuttavat ratkaisevasti Naantalin kaupungin suunnitelmat Opintien tilojen suhteen.

Maria Taipale

Blogin kirjoittaja on Rasekon johtava rehtori ja kuntayhtymän johtaja Maria Taipale.