tilitoimisto työssäoppiminen, kirjanpitäjä opiskelu

Lähipäivät ja etätehtävät antavat pohjan ammattitaidolle, mutta työssäoppiminen hioo ammattilaisen. Aikuiskoulutuksessa työssäoppimista on paljon, ja se suunnitellaan toteutuvaksi jokaisen ammatin oppimisprosessiin järkevästi. Joissain ammateissa on tärkeää saada vankka ammatillinen pohja jo ennen työssäoppimista, ja työssäoppiminen on järkevää toteuttaa valmistavan koulutuksen päätteeksi. Esimerkiksi markkinointiassistenttien on tärkeää hallita mm. Adoben ohjelmat ja somemarkkinoinnin perusteet, ja kirjanpitäjillä täytyy tulla säännöt ja laskeminen selkärangasta ennen työssäoppimista, jolloin työssäoppiminen on järkevää ajoittaa valmistavan koulutuksen päätteeksi. 

tilitoimisto työssäoppiminen, oppisopimus raseko, näyttötutkinto, aikuiskoulutus

Kirjanpidon opinnoissa työssäoppiminen tilitoimistossa syventää erityisesti rutiiniosaamista, sekä erityistilanteiden ongelmanratkaisutaitoja.

Toisilla aloilla taas ammattitaitoa on hyvä kerryttää teoriaopiskelua ja työssäoppimista vuorotellen. Esimerkiksi kaupan alalla ja hotelli-, ravintola-, ja cateringalalla on huomattu, että perusopintojen ja sitä seuraavan työssäoppimisjakson jälkeen syventävät opinnot on helpompi sisäistää. Silloin opiskelijoille on jo syntynyt kaikupohjaa, johon ammattitaitoa syventävien opintojen on mahdollista kiinnittyä. Tällöin myös teoriaopetus rikastuu, kun opiskelijoita voidaan haastaa ajattelemaan asioita työssäoppimispaikan näkökulmasta. Seuraavalla työssäoppimisjaksolla taas on paremmat valmiudet ymmärtää monimutkaisempia asioita, kun niitä on käsitelty myös teoriaopetuksessa. Puhdistuspalvelualalla taas opinnot painottuvat enemmän ohjattuun työssäoppimiseen kouluttajan kiertäessä aktiivisemmin työssäoppimispaikoilla. Monilla aloilla teoriaopintojen lomassa tehdään myös työelämäprojekteja, jotka tarjoavat arvokasta kokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia alalla.

työssäoppiminen, aikuisopiskelu, näyttötutkinto

Hotraca-alalla työelämäprojekteja tehdään paljon. Viimeisimpinä opiskelijat olivat Linnan juhlissa oman reseptinsä kanssa, sekä avustamassa Turun Ruoka- & Viinimessuilla.

hotra koulutus turku, raseko aikuisopiskelu, näyttötutkinto

Opiskelijat pääsivät ravintola-alan ammattilaisten tapahtumaan Kespro-tukkuun esittelemään Menun tuotteilla valmistamiaan reseptejä.

aikuisopiskelu, ruoka- ja viinimessut, huippukokki, kokiksi, kokki ammatti, aikuiskoulutus turku

Hymy herkässä messujen ensimmäisen päivän iltana! Opiskelijat avustivat huippukokkeja mm. valmistelemalla raaka-aineet.

Tiesitkö, että myös oman työnsä ohella opiskelevat syventävät osaamistaan työpaikkaohjaajan opastuksessa? Monille aukeaa uusia näkökulmia ja tutkintoa suorittaessa tulee usein kehitettyä myös omaa työtä. Monille avautuukin jopa uusia ovia oman organisaation sisällä, kun opiskelujen myötä on päässyt perehtymään asioihin syvällisemmin ja työpaikalla on huomattu tutkinnon suorittajan motivaatio ja sitoutuneisuus. Tutkinnon suorittaminen omassa työssä viestii myös kehittymishalukkuudesta, mitä arvostetaan tämän päivän työmarkkinoilla kovasti.

Koska jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan henkilökohtaisesti, vaihtelee myös työssäoppimisen ajankohta, määrä ja sisältö paljon opiskelijoiden välillä.  Jollain voi olla jo aiempia opintoja takana tai pitkä työkokemus, minkä vuoksi hänen opintonsa henkilökohtaistetaan enemmän työssäoppimiseen tai suoraan tutkinnon suorittamiseen. Toiselle taas koulunpenkillä istuminen tuntuu ajanhukalta, koska hän pystyy ymmärtämään asiat paremmin työn kautta. Työssäoppiminen tähtää tutkinnon suorittamiseen, ts. näyttöjen tekemiseen työpaikalla.

Opiskelijoiden taustat, oppimistavat, elämäntilanteet ja tavoitteet vaihtelevat, minkä vuoksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa myös päivitetään usein. Kouluttajan kanssa keskustellaan valmistavan koulutuksen (esimerkiksi lähipäivien ja opiskelutehtävien) tarpeesta, työssäoppimisen tavoitteista kyseisessä työssäoppimispaikassa, sekä valmistumisaikataulusta. Työpaikkaohjaaja puolestaan ohjaa oppimista työpaikalla. Ja lähteehän Rasekosta vuosittain kymmeniä opiskelijoita työssäoppimaan ulkomaille

tilitoimisto työssäoppiminen, kirjanpitäjä opiskelu

Päivi (oik.) opiskeli Taloushallinnon osaaja -koulutuksessa, ja sai muuten opintojensa päätyttyä joulukuussa vakituisen työsopimuksen työssäoppimispaikastaan Arol Financelta! Kuvassa myös hänen työssäoppimisen ohjaajansa.

työssäoppiminen, aikuiskoulutus, tilitoimisto, kirjanpitäjäksi aikuisena

Ohjauskäynnit työpaikalla kuuluvat kouluttajien työhön.

tilitoimisto työssäoppiminen, kirjanpitäjä opiskelu

Työelämäverkostoissamme on monia upeita ja motivoituneita työpaikkaohjaajia, jotka alansa ammattilaisina ja yhteistyössä kouluttajien kanssa ohjaavat opiskelijoita kohti tutkinnon tavoitteita. Heillä on usein valtavasti hiljaista tietoa, joka on ensiarvoisen tärkeää ammattitaidon kehittymisen kannalta. Hiljainen tieto on sellaista kiteytynyttä osaamista, jota ammattilainen ei välttämättä edes tiedosta omaavansa, mutta joka on olennaista työn sujuvuuden kannalta. Usein hiljaisen tiedon jakaminen onnistuu parhaiten keskustelemalla opiskelijan kanssa työskentelytavoista ja erityisesti siitä, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Raseko myös järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta, jonka paikat ovat täyttyneet nopeasti viime vuosina. Jos olet kiinnostunut kehittämään ohjaustaitojasi, niin seuraava aloitus työn ohella käytävään moduulimuotoiseen koulutukseen on 18.4., lisää voit lukea täältä

 työpaikkaohjaaja, työssäoppiminen

työpaikkaohjaaja, työssäoppiminen, ohjauskeskustelu, kolmikanta

Erityisesti oppisopimuskoulutus on tunnettu työpainotteisena opiskelumuotona, mutta omassa työssä voi kouluttautua myös ilman oppisopimusta. Alan kouluttajat kertovat eri vaihtoehdoista ja tekevät kanssasi suunnitelman, jotta sinun on helpompi päästä tavoitteisiisi – oli se sitten tutkintotodistuksen hankkiminen pitkän työkokemuksen kruunuksi, kouluttautuminen omassa työssä hieman syvemmälle, tai kokonaan uudelle alalle. Joka tapauksessa ammattitaidon kehittymistä voidaan ajatella timantin hioutumisena – osaaminen on usein ensin pintapuolista ja mekaanista, mutta työssäoppiminen kehittää mm. ymmärrystä syy-seuraussuhteista ja tiedon soveltamisesta, sekä tuo varmuutta haastavienkin tilanteiden hoitamiseen. Omalla polullasi eteenpäin pääset ottamalla yhteyttä opinto-ohjaaja Arja Asunmaahan tai Rasekon koulutustarjonnan kautta.