Todistus ja ruusu.

Ammatillisen opetuksen siirtyminen verkkoon on luonnistunut yllättävän hyvin. Paljon työtä, materiaalien tekemistä ja välineiden kokeilua se toki on vaatinut.

Niille, jotka opiskelevat työn ohella, ei siirtyminen verkko-opintoihin ole ollut niin raju muutos. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on usein monimuotoista ja lähiopetusta on vain 1 – 4 päivää kuukaudessa. Näin oli myös mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon opiskelleilla Yuliya Tytarilla ja Pasi Larjorannalla, jotka saivat tänään tutkintotodistuksensa ja etäonnitteluhalit opettajaltaan Sari Siipolalta.

Yuliya ja Pasi kiittelevät saamaansa opetusta kokonaisuudessaan. Poikkeustilanteessakaan ei jääty sormi suussa ihmettelemään vaan esimerkiksi näytön arviointikeskustelut pystyttiin hoitamaan jouhevasti puhelimen ja verkon kautta. Opettajat olivat kuulemma myös todella joustavia ja huolehtivat valmistumassa olevista silloin, kun näillä oli tarvetta yhteydenpitoon. Lopputuloksena maailmanlaajuisesta erikoistilanteesta huolimatta paljon uutta osaamista ja tietoa sekä erikoisammattitutkintotodistus!

Yuliya ja Pasi valmistuivat erikoisammattitutkintoon

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon opiskelleiden Yuliya Tytarin ja Pasi Larjorannan opiskelujen loppusuora osui juuri korona-kriisin aikaan. Tutkinto tuli kuitenkin suoritettua!

Jokaisella oma polku, mutta lopputulos kaikilla yhtä hyvä

Yuliya Tytar kiittelee sekä koulun että työpaikan joustavuutta opintojen suorittamisessa. Oma henkilökohtainen tilanne otettiin hienosti huomioon. Opettaja Sari Siipola kertoo, että opintojen alussa tehtävässä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa HOKSissa mietitään, mitä osaamista opiskelijalla jo on, mitä täytyy vielä hankkia ja miten sen voi hankkia. HOKSia täydennetään ja muutetaan opiskelujen varrella tarvittaessa. Sekä Yuliya ja Pasi ovat taustaltaan lähihoitajia ja työkokemusta on kertynyt mm. kotihoidon ja vammaishoidon puolelta. Nyt Yuliya työskentelee kotihoidossa monen erilaisen asiakkaan kanssa ja Pasi työllistyi koulutussopimusjakson jälkeen Halikon sairaalaan.

Sari kertoo, että esimerkiksi tässä ryhmässä, jossa Yuliya ja Pasi opiskelivat, oli opiskelijoita mitä erilaisemmilla taustoilla, mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosionomeja. Myös työpaikat vaihtelivat suuresti. Niinpä myös HOKSeissa painottuivat yksilölliset tarpeet ja valinnat. Erilaisten taustojen ja opintopolkujen lopputulos on kuitenkin yhtä hyvä kaikilla: runsaasti uutta osaamista ja tutkintotodistus!

Opiskeluryhmä hitsaantui hyvin yhteen ja yhtenä parhaimmasta annista nämä uudet ammattilaiset mainitsevatkin ryhmän keskinäiset keskustelut ja vertaisoppimisen toisilta. Opiskeltavista sisällöistä on ollut todella paljon konkreettista hyötyä työssä, nyt ymmärtää miksi ihminen toimii kuten toimii ja millaisilla työkaluilla heidän oloaan voisi parantaa ja ongelmiin käydä käsiksi! Tulevaisuudessa Yuliya on hakeutumassa sairaanhoito-opintoihin ja Pasi on tyytyväinen uusiin tehtäviinsä Halikossa.

Vaikka Yuliyan ja Pasin opiskeluiden loppusuora siis osui kriisiaikaan, jollaiseen kukaan ei ollut osannut varautua, opinnot saatiin sujuvasti loppuun opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen yhteistyöllä. Uuden edessä ollaan, mutta yhteistyöllä tästä selvitään! Onnittelut valmistuneille!

***
Seuraava mielenterveys- ja päihdetyön ryhmä aloittaa 25.8.2020. Lue lisää ja hakeudu mukaan: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintokoulutus linkki