Kaavoitus.

Sain tammikuussa 2017 yllättävän viestin sähköpostiini: “Hei Inna, haluatko lähteä mukaan tekstiili- ja muotialan uusien tutkintojen kirjoitustyöhön?” Viestin kirjoittaja oli opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta. Olin Minnaan yhteydessä mietiskellen, mahtaako minulla olla tarvittavaa osaamista tällaiseen haasteelliseen työhön. Hän kannusti mukaan sanomalla, ettei meistä kukaan yksin osaa, mutta yhdessä tiedämme ja osaamme paljon. Minnan mukaan minut haluttiin mukaan erityisesti kansainvälisen osaamiseni vuoksi. Pohdiskelin ja tiedustelin asiaa myös esimiehiltäni ja heidän hyväksynnän kautta päätin ottaa uuden mielenkiintoisen haasteen vastaan.

Tämän noin kaksivuotisen projektin tavoitteena oli saada kirjoitettua kolme täysin uutta tutkintoa Suomen tekstiili- ja muotialalle: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Erityisenä haasteena ja vaatimuksena työelämältä oli, että näihin uusiin tutkintoihin tuli sisällyttää ja yhdistää kaikki vanhat tekstiili- ja vaatetusalan tutkinnot, joissa oli valmistettu mitä tahansa tuotteita, asusteita, jalkineita, tekstiilejä ns. pehmeistä materiaaleista tavalla tai toisella yksittäiskappaleina tai teollisuudessa. Samoin mukaan haluttiin alan pesulapalvelut ja tekstiilihuolto. Alalle siis haluttiin selkeämpää linjaa ammatilliseen koulutukseen.

Tutkintojen uudistamistyöhön oli haettu hankerahoitusta, jota koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Ohjausryhmässä oli mukana alan työelämän edustajia, osaajia ja yrittäjiä. Mukana oli myös yliopiston, AMK:n sekä alan ammattijärjestön asiantuntijoita. Tutkintojen kirjoittamiseen koottiin ryhmä viiden koulutuksen järjestäjän edustajista ympäri Suomea.

Heti alkuvaiheessa huomasin ilokseni, että työtä ei todellakaan tarvinnut tehdä yksin ja osaamista ja kokemusta alan eri työtehtävistä oli runsaasti tällä ryhmällä saatavilla. Kirjoitustyön edetessä olimme yhteydessä alan yrityksiin ja erityisosaajiin, varsinkin kirjoittaessamme vallinnaisia tutkinnon osia. Näin pyrimme varmistamaan, että kirjoitetut asiat olivat ammattialan mukaisia ja terminologia sekä työprosessit oikeanlaisia.

Työ alkoi sillä, että yhdessä työelämän kanssa määrittelimme ja kirkastimme eri osaamistasojen ammatillisen osaamisen eli mitä alan osaajan pitäisi osata pt-, at- ja eat-tasolla. Nämä olivat sitten niitä linjauksia, mitkä piti pitää kirkkaana mielessä koko kirjoittamistyön ajan. Toinen perusasia oli, että piti pyrkiä näkemään alan tulevaisuuteen, edes viiden vuoden päähän, jotta tutkinnot eivät vanhenisi ihan hetkessä. Sen vuoksi piti karsia tarkkoja koneiden, laitteiden, ohjelmistojen tai materiaalien nimityksiä. Esimerkiksi digitaalisuuden kehittyminen alalla on huimaa eikä sitä voida tarkkaan ennustaa. Tämän vuoksi jotkin tutkinnon osien uudet kuvaukset voivat tuntua hyvin ympäripyöriltä ja haastavilta, mutta luotamme siihen, että alalla toimivat kouluttajat ja yritykset tietävät, mikä on oikea termi (tai laite, tekniikka, materiaali tms.) jonka kautta osaamista hankitaan ja myös osoitetaan.

Tutkinnon osat siis taipuvat nyt hyvin monenlaiseen toimintaan ja osaamisen kehittämiseen. Näin laajan valinnaisuuden kautta pystymme reagoimaan nopeasti alan kehittymiseen. Yhdenkin tutkinnon osan suorittamisen kautta voi alan osaaja saada lisäosaamista ilman, että tarvitsee koko tutkintoa lähteä suorittamaan. Tämä on mielestäni yksi hienoimmista asioista tässä isossa amis-reformissa.

Uudistamistyö tehtiin suurimmaksi osaksi internetin kautta. Se vapautti resursseja matka-ajasta ja kustannuksista varsinaiseen kehittämistyöhön. Oli myös osaltaan ekoteko olla matkustamatta paikasta toiseen. Kaikki aineisto oli ”pilvessä” ja sitä pystyi kirjoittamaan reaaliajassa milloin tahansa. Aineistoihin pyydettiin kommentteja kaikilta kehittämistyöstä kiinnostuneilta ja työtä pystyi seuraamaan FB:ssä ja blogissa. Työryhmien kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Skypen kautta ja niitä saatettiin pitää hyvin nopealla varoitusajalla, myös myöhään iltaisin ja viikonloppuisin, sillä aikataulut olivat välillä hyvin tiukkoja. Näin saimme kuitenkin tehokkaasti ja nopeasti työtä etenemään. OPH:n yhteisiä linjauksia tutkintojen uudistamistyöstä ja esimerkiksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista piti aina välillä odotella ja sitten taas kirjoituksia niiden mukaan päivittää.

Suurin työ jouduttiin tekemään perustutkinnon kanssa. Siinä luotiin pohjaa myös at- ja eat-tutkinnoille. Uuden linjauksen mukaan osaamisalat poistettiin, koska niiden katsottiin rajoittavan erilaisten osaamispolkujen rakentamisessa. Valinnaisuuden mahdollisuus kaikissa tutkinnoissa on nyt laaja ja niiden kautta sekä koko tutkinnon suorittamisen myötä opiskelija saa sitten tutkintonimikkeen.

Tutkintonimikkeet olivat ehkä suurin keskustelua ja eripuraa aiheuttanut asia koko työssä. Osa muakna olijoista halusi sinnikkäästi ylläpitää perinteisiä nimikkeitä, kun taas useat olisivat halunneet, että tutkintonimike olisi voitu henkilökohtaistaa hankitun osaamisen kautta. Mahdollistettiinhan oman alan osaamispolun rakentaminen valinnaisten tutkinnon osien kautta, miksi ei siis myös tutkintonimikettä samalla? Opetushallitus kuitenkin linjasi lopuksi, että staattiset tutkintonimikkeet tulee säilyttää. Työryhmämme tosin uumoilee, että niistä tullaan vielä alalla luopumaan. Erikoisosaajia tarvitaan ja he toivovat saavansa joko osaamistaan kuvaavan nimikkeen tai ei nimikettä lainkaan. Seurataan siis tilannetta.

Kirjoitustyö eteni hienosti aikataulussa. Tekstiili- ja muotialan perustutkinto tuli voimaan 1.8.2018 ja ammattitutkinto sekä erikoisammattitutkinto 1.1.2019. OPH:n laadunvarmennustoimikunta antoi työtyhmällemme erittäin hyvää palautetta isosta ja alaa kehittävästä uudistustyöstä, jossa on osattu katsoa tulevaisuuteen. Emme joutuneet juurikaan tekemään muutoksia tutkintoihin ennen niiden julkistamista eli työryhmämme oli osannut toimia kaikkien uusien ohjeiden mukaisesti. Oli ilo ja kunnia saada olla mukana tällaisessa isossa alan koulutuksen uudistamistyössä!

Teksti: Inna Ahlqvist, tekstiili- ja muotialan kouluttaja

Uusiin tutkintoihin ja tutkinnon osiin voit tarkemmin tutustua ePerusteissa internetissä.
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4221362
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4685454
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4685455