Tarjoilijan ammattitutkinto

kokiksi opiskelu aikuiskoulutuksessa, ravintola-alan opiskelu

Koulutus

Tarjoilijan ammattitutkinto

Toteutus

Lähi-, virtuaali-, monimuoto-, etäopetus
Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan.
Opinnot koostuvat lähiopetusilloista, joita on 4 kertaa kuukaudessa sekä ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Haku nonstop
Aloitus sopimuksen mukaan.
Tutkinnon suorittamisen aikataulu ja koulutuksen tarve riippuvat hakijan aiemmasta osaamisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta.

Hae mukaan:

https://wilma.raseko.fi/browsecourses?long-term=1701&school-id=18&checkout=true

Toteutuspaikka

Rasekon Raision ja Naantalin toimipisteet

Kuvaus

Tutkinnon kaikille yhteiset osat ovat kahvila-ravintolan myynti ja tarjoilu sekä ruokaravintolan tarjoilu. Lisäksi suoritetaan kaksi seuraavista osista: tilaus- ja kokouspalvelu, baaritarjoilu, viinitarjoilu, yrittäjyys majoitus- ja ravitsemisalalla.

Tutkinnon suorittanut

– palvelee asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti
– toimii yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti
– osaa esitellä, suositella ja myydä yrityksen ruoka-, juoma- ja muita tuotteita
– ottaa ruoka- ja juomasuosituksissa huomioon eri kulttuurien ja uskontojen merkityksen
– tietää myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat sekä yrityksen liikeidean mukaiset juomat ja niiden käyttötavat
– palvelee ammattimaisesti myös erikoisruokavalioita tarvitsevia sekä erikois- ja sesonkiruokia tilaavia asiakkaita
– osaa kunnostaa asiakaspalvelutilat tilanteen ja tilaisuuden mukaisesti sekä huolehtia niiden ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä
– hallitsee tarjoilun itsepalvelulinjastosta ja noutopöydästä sekä pöytiin tarjoilun
– pystyy tarvittaessa avustamaan keittiöhenkilökuntaa sekä siirtymään oma-aloitteisesti työtehtävästä ja -pisteestä toiseen
– osaa valmistaa ja viimeistellä valmistustavaltaan yksinkertaisia ruokatuotteita sekä valmistaa ja tarjoilla yleisimpiä juomasekoituksia
– hallitsee työssä tarvittavat kassa-, maksuväline- ja tilitystoiminnot
– käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita, laitteita ja apuvälineitä
– noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja
– työskentelee taloudellisesti sekä ottaa työssään huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat
– toimii joustavasti myös eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa
– selviytyy palvelutilanteista suomen ja ruotsin kielen lisäksi kahdella vieraalla kielellä
– osaa arvioida omaa työtään ja hyödyntää saamaansa palautetta
– hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden myynti- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä

Tarjoilijan ammattitutkinto sopii asiakaspalveluhenkisille, itsenäiseen ja ryhmätyöhön kykenevälle aikuiselle hakijalle. Työtehtävät ja -vuorot ovat monipuolisia ja ajoitukseltaan vaihtelevia. Tarjoilijan ammattitutkinto sopii jatkoksi alan perustutkinnon suorittaneelle, matkailu- ja ravitsemisalalla työkokemusta hankkineelle tai alalle aikoville. Se sopii suoritettavaksi työn ohessa.

Ohjaamme sinua henkilökohtaisesti valitsemaan tilanteeseesi sopivat tutkinnon osat sekä suunnittelemme yhdessä tarvitsemasi opinnot.

Kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisena tutkintokoulutuksen hinta on 450 €, mikä laskutetaan kolmessa erässä.
Oppisopimuksella koulutus on maksutonta.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Pia Toivanen
puh. 044 705 7534
pia.toivanen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/504670/naytto/tiedot