Taideteollisuusalan perustutkinto,  puusepänalan osaamisala

Puuseppä tekemässä projektiaan.

Taideteollisuusalan perustutkinnon puusepän osaamisalan koulutuksen aikana valmistetaan koneellisesti erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan tuotteita. Laadukkaasti toteutetut tuotteet pohjautuvat moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistusosaamiseen. Toteutuskohteita ovat mm. huonekalut ja kalusteet, sisustuksen kiintokalusteet sekä rakenteet. Työskentelyssä kunnioitetaan perinteisiä menetelmiä ja hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa.

Monipuoliset koneet ja laitteet takaavat hyvän pohjan tuotteiden valmistamiselle ja suunnittelulle. Eri puulajien ominaisuuksien tunteminen ja rakenneratkaisujen osaaminen, asiakaslähtöisyys, esteettinen osaaminen ja kulttuurin tuntemus ovat keskeistä koulutuksessa.

Tavoitteena on kouluttaa puuseppiä, joilla on hyvän ammattiosaamisen lisäksi yhteistyökykytaitoa ja oikea asenne työelämään. Puuseppä ymmärtää modernin puunkäytön vaatimukset ja toimii aktiivisena toimijana erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Tutkinnon puusepän osaamisalalla suorittanut voi toimia joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä esimerkiksi puuseppänä, huonekaluseppänä, entisöijänä tai mittatilauspuuseppänä. Alalla on hyvä työllisyystilanne ja tulevaisuudennäkymät.

Kuvaus

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkintoon sisältyy
* yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla

* yksi osaamisalan mukainen pakollinen tutkinnon osa:
Puusepänalan tuotteen valmistaminen

* 2 – 6 valinnaista tutkinnon osaa, mm.
Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
Tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla
Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistukseen
Yritystoiminnan suunnittelu
Korjaaminen taideteollisuusalalla
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen
Käsityötaidon ohjaaminen
Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön

Kohderyhmä

Puusepän alan työtehtävistä kiinnostuneille perusopetuksen tai lukion päättäneille sekä aikuisille alan vaihtajille: kaikille yksilöllisten puutuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille. Tavoitteena on, että opintojen aikana opiskelijalle syntyy osaamisen ja tutkinnon lisäksi kontakteja työelämään, lisäosaamista mahdolliseen nykyiseen toimenkuvaan tai kenties yritysidea tai monipuolista tietopohjaa hakeutua halutessaan jatko-opintoihin.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Hae mukaan

Kaikki hakeutuvat jatkuvan haun kautta: Taideteollisuusalan perustutkintt, puusepän osaamisala, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.

Toteutusaika

Joustava aloitus. Koulutuksen kesto riippuu opiskelijalle tehtävästä henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta, jossa huomioidaan opiskelijan olemassa oleva osaaminen.

Toteutuspaikka

Rasekon Mynämäen toimipiste, Kuivelantie 20

Lisätietoa koulutuksesta

Jouni Suvala
puh. 044 705 7579
jouni.suvala@raseko.fi