Taideteollisuusalan perustutkinto

Tuotteen valmistuksen osaamisala, muinaistekniikan ammattiala

Syksyllä 2019 aloittanut koulutus toteutetaan teemalla ”Ohjaustoiminta”.

Muinaistekniikka

Perustietoja muinaistekniikan koulutuksesta

Muinaistekniikkaa opiskellessasi perehdyt esihistoriallisiin ja historiallisiin työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin. Koulutuksessa korostuu lisäksi kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtäminen sekä opitun soveltaminen nykyaikaan. Koulutuksessa hyödynnetään mm. arkeologian, kansatieteen ja historiantutkimuksen tarjoamaa tietoa.

Opiskelu on päätoimista ja se toteutetaan pääsääntöisesti arkisin päiväopetuksena Rasekon Mynämäen toimipisteessä. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aiempi osaamisesi pyritään tunnistamaan ja sen pohjalta suunnitellaan opintojen sisältö ja kesto. Opintoihisi sisällytetään osaamisen hankkimista työssä joko kotimaassa tai ulkomailla. Jos olet kiinnostunut yritystoiminnasta, voit kokeilla ’NY vuosi yrittäjänä’ -konseptilla käytännön yritystoimintaa.

Tutkintokoulutuksen pituus riippuu aiemmasta opintotaustasi ja osaamisestasi. Mikäli olet aiemmin suorittanut esimerkiksi lukio-opinnot tai jonkin ammatillisen peruskoulutuksen, joka on sisältänyt ns. yhteiset opinnot, on opintojesi kesto noin kaksi vuotta. 2 – 3 vuoden opinnot tulevat eteen, mikäli sinulla ei ole mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai olet suorittanut tutkinnon sellaisena näyttötutkintona, jossa opintoihin ei ole sisältynyt yhteisiä opintoja (esimerkiksi kieliä, matematiikkaa jne. eli viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista, tarkempi kuvaus löytyy tutkinnon perusteista).

Alkuun opintoja suoritetaan enemmän ohjatusti ryhmämuotoisesti, luoden yhteinen pohja keskeisiin muinaistekniikan materiaaleihin ja tekniikoihin sekä opitaan perustaidot tuotteiden suunnittelusta ja ryhmän erityisteeman mukaisesta sisällöstä. Myöhemmin, erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, suuntaudutaan omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.
Suuntautuminen edellyttää opiskelijoilta usein löytöretkeilijämäistä otetta muinaisuuteen, sillä muinaistekniikan alue materiaali-, elämänalue- ja aikakausimielessä on hyvin laaja eikä kaikkeen löydy heti valmiita vastauksia.

Erityisteemana ohjaustoiminta

Syksyllä 2019 aloittaneen koulutuksen erityisteemana on ohjaustoiminta. Opinnot rakennetaan siten, että opintojen alkuvaiheessa perehdytään muinaistekniikan keskeisiin materiaaleihin, työmenetelmiin sekä esine- tai palvelutuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintoihin kuuluu myös ohjaustoiminnan harjoittelujakso, mahdollisesti useampikin.

Tavoitteena on, että opintojen aikana sinulle syntyy osaamisen ja tutkinnon suorittamisen lisäksi kontakteja työelämään, lisäosaamista mahdolliseen nykyiseen toimenkuvaan tai kenties yritysidea tai monipuolista tietopohjaa hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi käsityötaidon ohjauksen ja opetuksen aloilla.

Koulutuksen kohderyhmä

Syksyllä 2019 aloittaneen koulutuksen kohderyhmänä ovat lähtökohtaisesti muinaisuudesta, historiasta, vanhoista käsityömenetelmistä ja ohjaustoiminnasta kiinnostuneet tai alalla jo toimivat henkilöt. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden yritystoiminnan kehittämiseen ajatellen esimerkiksi tuotemyyntiä, ennallistusten valmistusta, erilaisia toiminnallisia ohjelmapalveluita tai käsityötaidon kursseja.

Hakeutuminen koulutukseen

Kysy vapaita paikkoja. Syksyn 2019 ryhmään hakeudutaan täältä: Taideteollisuusalan pt, muinaistekniikka

Lisätietoa koulutuksesta

kouluttaja
Tuija Hukkanen
puh. 044 705 7585
tuija.hukkanen (at) raseko.fi

Koulutuksen aikana suoritetaan Taideteollisuusalan perustutkinto tuotteen valmistuksen osaamisalan mukaisesti.

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038058/reformi/rakenne