Rasekon johtava rehtori Maria Taipale

Siinä aihe, joka puhuttaa ammatillisen koulutuksen reformin edellä. Vuonna 2018 ammatillinen koulutus tulee uudistumaan radikaalisti: osaamisperusteinen osaamisen näyttäminen tulee olemaan ainoa tapa näyttää tutkinnossa vaadittava osaaminen; rahoitusta muutetaan tulossidonnaisemmaksi; tutkintoja yhdistetään ja tutkintojen määrää vähennetään. Kaikella tähdätään siihen, että voimme tarjota työmarkkinoille yhä laajempaa ammatillista osaamista.

Rasekossa uudistukset eivät tule yllätyksenä ja toimenpiteitä reformin eteen on tehty jo pidemmän aikaa. Toimintoja ja koulutusta on keskitetty, organisaatiota uudistettu ja hallintoa kevennetty, uusia oppimisympäristöjä ja opetusta kehitetty ja opettajia on valmennettu tulevaan.

Tuloksellinen pärjää jatkossakin

Raseko on jo vuosien ajan pärjännyt valtakunnallisissa tuloksellisuusvertailuissa ja on tänäkin vuonna kuudes suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa. Emme pelkää vaikuttavuuden arviointia: opiskelijoiden kuuluu työllistyä ja päästä jatko-opintoihin, keskeyttämisten pitää olla minimaalisia ja meidän tulee voida ohjata ja auttaa jokaista opiskelijaamme. Rasekossa on hyvät opettajat, hyvät oppimisympäristöt ja halua toimia opiskelijoidemme hyväksi – miksi emme siis pärjäisi.

Sähkökaapilla

Monta tietä tutkintoon

Tulevaisuudessa jokaiselle opiskelijalle mahdollistetaan itselle sopivin oppimisympäristö käytännön työtehtävien oppimiseen. Tavoitteena ovat yksilölliset opintopolut. Sellainen voi olla vaikkapa kansainvälinen opintopolku, jossa opinnot sisältävät enemmän kieliä ja kulttuurien tuntemusta, työssäoppimista ulkomailla tai ammattiaineiden opiskelua vieraalla kielellä. Tavoitteena voi olla lähtö ulkomaille töihin tai tehtävät kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa.

Jatkossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jossa huomioidaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankittu ja hankittava osaaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden opiskelijan kohdalla työssäoppimista ja itsenäistä työskentelyä on enemmän kuin toisen: valmiudet, olemassa olevat taidot ja motivaatio vaihtelevat.

kokkiopiskelija ja opettaja

Osaamisperusteisuus on ollut aikuisten näyttötutkintojen ydinajatus jo alkuajoista lähtien: tutkinnossa vaadittu osaaminen näytetään käytännön tehtävissä. Osaamisen näyttäminen ei ole uusi asia nuortenkaan koulutuksen parissa, sillä ammattiosaamisen näytöt ovat olleet osa tutkinnon suorittamista jo vuodesta 2006.

Mitä osaamisen näyttäminen sitten on? Jos opiskelijalla on aiemmin hankittua työ- tai harrastusperäistä kokemusta alalta, voi se antaa valmiudet tutkinnossa vaadittavan osaamisen näyttämiseen jopa kokonaan ilman koulutusta. Ammatillista osaamista voi kartuttaa monin eri tavoin käytännön tehtävillä, työssäoppimalla tai vaikkapa itsenäisesti oppimalla. Tärkeintä on tuloksien syntyminen eli ammatillisen osaamisen kehittyminen, jota tarvitaan työpaikalla ammatissa toimimiseen. Osaamisperusteisuuden myötä nuorten koulutukseen hakeminen tulee joustavammaksi ja tulevaisuudessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Aikuiskoulutukseen ja näyttötutkintojen suorittamiseen Rasekossa onkin jo jatkuva haku.

Lähihoitajat

Muutokset opiskelijan ja opettajan arjessa

Opiskelijat etenevät opinnoissaan yhä kasvavissa määrin yksilöllisillä tavoilla ja aikatauluilla. Ammatillinen peruskoulutus ei ole enää aikaan vaan suorituksiin sidottua. Valmistuminen voi tarvittaessa nopeutua ja samaan lopputulokseen – ammatilliseen tutkintoon – voi päästä monin erilaisin keinoin. Kuitenkin tärkein asia opiskelijan opintiellä tulee edelleen olemaan avoin mieli ja motivaatio. Koulutus on sijoitus omaan tulevaisuuteen.

Opettajalla tulee olemaan erilaisia rooleja opiskelijan opintopolun varrella: koordinoija, ohjaaja, valmentaja, tutkinnon arvioija, kasvattaja. Uudet monipuolistuneet digitaaliset välineet ja teknologia mahdollistavat yhä joustavamman opetuksen ja ohjauksen. Rasekossa on järjestetty opettajille digipedagogiikkaan täydennyskoulutusta, ja siihen halutaan satsata myös jatkossa. Lisäksi on käynnistetty yhteinen työ tulevan osaamisperusteisuuden ja uudistusten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Rasekossa muutos on mahdollisuus, jossa ravistellaan vanhoja rakenteita. Sen vuoksi haluamme kuulla myös sinua, opiskelija / opettaja / työelämäkumppani. Kerro meille mielipiteesi, sillä on painoarvoa!

Maria Taipale
Rasekon johtava rehtori