Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja

Savirakentaja rakentamassa.

Tässä koulutus sinulle savirakentamisesta kiinnostunut rakennusalan osaaja tai sellaiseksi haluava! Tavoitteena on tuottaa ammattilaisia savirakentamisen yleistyvään tarpeeseen tai laajentaa nykyistä ammatillista osaamista savirakentamismenetelmillä. Koulutuksen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto (tai erillisiä tutkinnon osia) ja opetellaan erilaisia savirakentamisen menetelmiä kehittäen omia tuotteita tarjottavaksi asiakkaille.

Koulutus

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja
Tutkinnon perusteet (OPH) >>

Toteutus

Opinnot ovat päätoimisia sisältäen käytännön harjoittelua, tehtäviä, teoriaa, rakennusprojekteja ja osaamisen hankkimista käytännön työssä.

Toteutusaika

Koulutus alkaa 11.3.2020. Kesto 30.11.2021 asti. Opinnot henkilökohtaistetaan, joten aiempi osaaminen alalta saattaa lyhentää koulutuksen kestoa. Koulutus koostuu tutkinnon osista, joten lyhyempääkin vaihtoehtoa voi tiedustella, mutta ryhmän muodostuksessa etusija annetaan koko tutkinnon suorittaville.

Hae mukaan:

Varsinainen hakuaika on päättynyt 9.2.2020, mutta koulutuksessa on vielä pari paikkaa auki nopeimmille. Voit hakea avointa paikkaa täyttämällä hakulomakkeen:  Haku Taideteollisuusalan at, savirakentaja

Hakulomakkeen saavuttua perille, sovitaan tapaaminen Mynämäelle haastattelun ja opintojen alustavan suunnittelun merkeissä. Käyntiin sisältyy lyhyt valintakoetehtävä siltä varalta, että hakijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu mukaan. Aikaa käyntiin on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Toteutuspaikka

Lähiopetus Mynämäessä ja projektit eri kohteissa.

Kuvaus

Savirakentajan opinnoissa perehdytään erilaisiin savirakentamistekniikoihin, kehitetään omia tuotteita ja toteutetaan niitä asiakkaille. Tuotteet voivat olla esimerkiksi rakentamispalveluja, piharakennelmia, rakennusten osia kuten rappauksia, sisäseiniä tai savilattioita tai rakentajille myytäviä savipohjaisia tuotteita. Ideoita haetaan myös kansainvälisiltä kentiltä opintomatkailun merkeissä, sillä monissa maissa savirakentaminen on huomattavasti yleisempää ja merkittävämpää kuin Suomessa.

Opintojen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto tutkintonimikkeellä käsityöntekijä. Ammattinimike on savirakentaja. Opinnot ovat päätoimisia ja opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja sitä täydennetään opintojen edetessä. Aiempi soveltuva osaaminen otetaan huomioon, joten opintojen jaksotus ja pituus voi vaihdella opiskelijoittain.

Opintojen aikana tutustutaan savirakentamisen luonnonmukaisiin rakennusmateriaaleihin, työvälineisiin, koneisiin, erilaisiin työmenetelmiin ja rakentamisen logistiikkaan. Tutuiksi tulevat esimerkiksi savirappaukset, pintakäsittelyt, savilattiat, saviuunit, kevytsavitekniikka, massiivisavirakentaminen, savitiilien ja kevytsaviharkkojen käyttö sekä pölkkysavitekniikka. Opintoihin sisältyy myös savirakentajalle tarpeellisia puutyötaitoja, rakenteiden liitostekniikkaa, turvallisuutta, lainsäädäntöä, tuotesuunnittelua, markkinointia ja yritystoiminnan suunnittelua.

Opinnoista noin kaksi kolmasosaa on käytännön tekemistä ja loput sitä tukevaa suunnittelua ja teoriaa. Tavoitteena on että savirakentajaksi valmistuvalla olisi opintojen päätteeksi valmiita toimivia tuotteita sekä suunnitelma yritystoiminnan aloittamiseksi.

Käsityöntekijän tutkintonimikkeen opinnoissa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
– Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely, 10 osp
– Tuotteen suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteen valmistaminen ja tuotannon suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteiden markkinointi ja kaupallistaminen, 10 osp

sekä valinnaisia tutkinnon osia 50 osp.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Kohderyhmä

Savirakentamisesta ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, mieluiten jo valmiiksi rakennusalan kokemusta omaavat henkilöt, jotka haluavat savirakentamisesta tai savirakennustuotteiden valmistamisesta itselleen ammatin tai haluavat täydentää esimerkiksi korjausrakentamisosaamistaan savirakentamisella. Alalla toimimista edesauttaa kiinnostus yrittäjänä toimimiseen.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Tutustu koulutukseen blogissa:

https://savirakentajaksi.blogspot.com

Lisätietoja antavat

Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala@raseko.fi

Sirpa Kiviharju
puh. 045 135 5500
sirpa.kiviharju@raseko.fi