Ravintolakokin ammattitutkinto

Koulutus

Ravintolakokin ammattitutkinto

Toteutus

Lähi-, virtuaali-, monimuoto-, etäopetus
Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan.
Opinnot koostuvat lähiopetusilloista, joita on 4 kertaa kuukaudessa sekä ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Haku nonstop
Aloitus sopimuksen mukaan.
Tutkinnon suorittamisen aikataulu ja koulutuksen tarve riippuvat hakijan aiemmasta osaamisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta.

Hae mukaan:

https://wilma.raseko.fi/browsecourses?long-term=1699&school-id=18&checkout=true

Toteutuspaikka

Rasekon Raision ja Naantalin toimipisteet

Kuvaus

Kaikille tutkinnon suorittajille
– pakollinen tutkinnon osa on
ruoanvalmistus ravintolakeittiössä.

Lisäksi valitaan
– vähintään kaksi seuraavista tutkinnon osista:
banketti- ja tilausruokien valmistus, kylmänä tarjottavien ruokien valmistus, fine dining -ruoanvalmistus, elämysruoan valmistus ja yrittäjänä toimiminen.
Yhtenä valinnaisena tutkinnon osana voi valita myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan.

Tutkinnon suorittanut
– osaa suunnitella työnsä ravintolakeittiössä oikein ajoitettuna kannattavasti ja taloudellisesti
– osaa työskennellä ravintolan kokkina itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä
– osaa esivalmistaa, valmistaa, viimeistellä ja laittaa esille ravintolaruokia
– tuntee raaka-aineet ja hän osaa valita oikeat työvälineet ja valmistusmenetelmät
– esittelee asiantuntevasti ravintolan ruokatuotteita ja esiintyy asiakaspalvelutilanteissa luontevasti
– osaa toimia työyhteisönsä osana sekä oma-aloitteisesti että joustavasti
– seuraa alan kehitystä ja trendejä sekä osaa arvioida omaa työtään ja kehittää sitä
– banketti- ja tilausruokien valmistus – tutkinnon osan valinnut osaa muun muassa valmistaa banketti- ja tilausruokia tilauksen mukaisesti oikein ajoitetusti ja etukäteissuunnitelman mukaan jaksottaen
– kylmänä tarjottavien ruokien valmistus – tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella ja valmistaa sekä viimeistellä että laittaa esille kylmänä tarjottavia ruokalajeja. Hän osaa toimia kylmäkkönä sekä työryhmän jäsenenä ja omassa työyhteisössään.
– fine dining -ruoanvalmistus – tutkinnon osan valinnut osaa toimia kokkina tasokkaassa ruokaravintolassa. Hän osaa muun muassa valmistaa nopeasti ja monipuolisesti alku-, pää- ja jälkiruokia.
– elämysruoan valmistus – tutkinnon osan valinnut on muun muassa perehtynyt paikallisiin, lähi- ja luomuraaka-aineisiin ja osaa hyödyntää niitä tilauksissa. Hän osaa valmistaa ruokaa ja laittaa sen tarjolle myös erityisolosuhteissa.
– yrittäjänä toimiminen -tutkinnon osan valinnut osaa toimia oman erikoisalansa yrittäjänä. Hän osaa arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan, täsmentää liikeideansa ja laatia liiketoimintasuunnitelman.

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia ruoanvalmistustehtävissä erityyppisissä ravintoloissa.

Kohderyhmä

Ravintolakokin ammattitutkinto soveltuu ravintolaruokien valmistuksen parissa työskenteleville jo perustaidot osaavalle. Tutkinnon suorittamista varten tarvitset työpaikan tai työssäoppimispaikan.

Ohjaamme sinua henkilökohtaisesti valitsemaan tilanteeseesi sopivan osaamisalan ja tutkinnon osat sekä suunnittelemme yhdessä tarvitsemasi opinnot.

Kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisena tutkintokoulutuksen hinta on 450 €, mikä laskutetaan kolmessa erässä.
Oppisopimuksella koulutus on maksutonta.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Riitta Niemelä
puh. 040 737 3117
riitta.niemela (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1336402/naytto/tiedot