Rasekon toiminta laajenee tulevana vuonna merkittävästi. Koulutuskuntayhtymässä on tunnistettu maakunnan koulutustarpeita ja niiden perusteella on tehty lisäyksiä tarjontaan. Uusia järjestämissopimuksia on solmittu useita: jatkossa Rasekosta saa valmistavaa koulutusta mm. matkailu-, auto- ja rakennusalojen ammattitutkintoihin.

Haluamme olla ketterä ja joustava koulutuksenjärjestäjä ja vastaamme mielellämme muuttuvaan kysyntään. Siihen on myös varauduttu aktiivisesti jo parin vuoden ajan. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä nuoret ja aikuiset suorittavat tutkintoja samalla yhtenäisellä tavalla omaa yksilöllistä polkua. Henkilökunnalle on tarjottu lisäkoulutusta ja meillä on mm. jo toinen oma näyttötutkintomestarikoulutusryhmä koossa. Ryhmään kuuluu sekä Rasekon opettajia että yhteistyöyritystemme edustajia ja koulutukseen onkin jo osallistunut yli 20 opettajaa.

Näyttötutkintomestareita

Rasekoon valmistuu joka vuosi uusia näyttötutkintomestareita.

Koulutuskysyntä Varsinais-Suomessa on kasvavaa aikuisväestön osalta, mukaan lukien maahanmuuttajat, mutta myös nuorten osalta. Maakunnassa eläköityminen on suurta ja lisääntyneet auto- ja metalliteollisuuden työpaikat lisäävät muidenkin alojen, mm. palvelu- ja rakennusalan, työpaikkatarvetta. Yhteensä Varsinais-Suomen työpaikkamäärän on arvioitu kasvavan jopa 15 000:lla seuraavien vuosien aikana.

Raseko tarvitsee lisää koulutuspaikkoja ja on asiasta ministeriöön raportoinutkin. Raseko pystyy erinomaisesti vastaamaan kasvavaan kysyntään sekä ammatillisella perus- että lisäkoulutuksella oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti. Lähivuosina kohdennamme koulutuspaikkoja kone- ja metallialalle sekä auto-, rakennus- ja palvelualoille.  Mutta resurssimme ovat nyt täysin käytössä. Kasvavaan työvoima- ja koulutuskysyntään tarvitaan lisärahoitusta.

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen arvostusta nostetaan mm. Vetovoimaa teknologia-aloille -hankkeen avulla. Komea tulevaisuus odottaa.

Kone- ja metallialan eteen tehty töitä

Alueella telakka- ja autoteollisuuden tilausten myötä tarvittavaa koneteknologia-alan koulutusta pystymme tarjoamaan niin nuorille kuin aikuisille. Kone- ja metalliala ei kuitenkaan ole nuorten listalla ykkösenä. Aikuiset ymmärtävät paremmin sen merkityksen. Olemmekin aloittaneet näyttömuotoisen koulutuksen aikuisille ja maahanmuuttajille suunnattuna ja niihin ryhmiin on jatkuvaa kysyntää. Alan koulutuksen eteen olemme tehneet töitä aktiivisesti mm. Vetovoimaa teknologia-aloille -hankkeen avulla.

Kone- ja tuotantotekniikan alalta valmistuvien opiskelijoiden määrä ei kuitenkaan riitä kattamaan maakunnan työvoimatarvetta. Raseko on monialainen koulutuksen järjestäjä, jonka koulutustarjonta on tasapainoitettu alueen kokonaistarpeisiin. Koulutuksen kohdentaminen nykyisiä resursseja uudestaan suuntaamalla jää siksi melko pieneksi. Lisärahoituksella pystyisimme turvaamaan koulutustarjonnan kaikille tarvittaville aloille.

Raision campus aluekartta

Rasekon Raision campuksella on kaikki lähellä: Purokadulla liiketalouden, käsi- ja taideteollisuuden (vaatetus) sekä väliaikaisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusta, koulutuskuntayhtymän hallinto sekä oppisopimustoimisto. Eeronkujalla sijaitsevat mm. tekniikan työsalit, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan harjoituskeittiöt sekä valmistavan koulutuksen luokat. Juhaninkujalla on Rasekon aikuisopisto Timali ja syksystä 2017 lähtien sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä osa käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksesta eli tekstiilin ammattiala.

Raseko kehittyy ja uudistuu

Helsingin Sanomissa 22.12.2016 julkaistuun juttuun, jossa Raseko oli listattu “kriisikoulujen” joukkoon, suhtaudumme ihmetellen, mutta rauhallisesti. Kyseessä on erikoinen lista, joka taitaa olla jonkinlainen ylilyönti. Rasekosta ei kannata huolta kantaa. Me olemme kehittymisen ja uudistumisen tiellä ja tulemme vastaamaan kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin ammattitaidolla.

Maria Taipale
Rasekon johtava rehtori