Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kotityöpalveluiden osaamisala, henkilökohtainen avustaja

henkilökohtainen avustaja avustaa iäkkäämpää henkilöä.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista ihmistä toteuttamaan omia valintojaan erilaisissa arkitoiminnoissa kuten pukeutumisissa, liikkumisessa, kotitöiden teossa tai asiointikäynneillä. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Henkilökohtaisen avustajan työ on mielenkiintoista ja monipuolista. Avustajana tutustuu monenlaisiin ihmisiin, näkee erilaisia tapoja tehdä asioita ja pääsee tarkastelemaan maailmaa erilaisesta näkökulmasta. Työ sopii sellaiselle, joka haluaa työskennellä lähellä toista ihmistä, mukana arjessa. Henkilökohtainen avustaja -opiskelija voi suunnata osaamistaan henkilökohtaisen avustamisen lisäksi myös hoivalaitoksessa työskentelyyn, siivouspalvelujen tuottamiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen tai työpaikkaohjaajana toimimiseen kiinnostuksensa ja kehittymistoiveidensa mukaan.

Koulutus:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kotityöpalveluiden osaamisala, tutkintonimike henkilökohtainen avustaja

Toteutus:

Lähi- ja monimuoto-opetusta. Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, joita on keskimäärin 4 päivää viikossa, ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika:

Joustava aloitus. Arvioitu koulutuksen kesto  on 1,5 vuotta. Mikäli opiskelijalla on aiempaa osoitettua osaamista, opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Hae mukaan:

Heniklökohtainen avustaja -hakulinkki

Toteutuspaikka:

Pääosin Rasekon Naantalin toimipiste, Opintie 4

Kuvaus:

Tutkintoon kuuluu

 • yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
 • yksi osaamialan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
  Henkilökohtaisena avustajana toimiminen
 • valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
  Avustaminen ja huolenpito
  Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  Kodin ruokapalvelut
  Kotisiivouspalvelut
  Perussiivouspalvelut
  Tekstiilien huoltaminen
  Työpaikkaohjaajana toimiminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet. Tarvittavin osin opiskelija osallistuu koulutukseen, missä oppiminen tapahtuu oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Kohderyhmä:

Jo avustajana toimivat ja alalle haluavat. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Kustannukset opiskelijalle:

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon:

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa:

Hannele Lindgren
puh. 044 705 7444
hannele.lindgren@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)