Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan työ on vastuullista lapsen hoito- ja kasvatustyötä kodinomaisessa, terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Perhepäivähoitaja työskentelee itsenäisesti, vaikka hän tekee tiivistä yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja lapsen perheen ja läheisten kanssa. Perhepäivähoito toteutuu hoitajan kotona tai ryhmäperhepäivähoitokodissa.

Tutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat ovat
• Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
• Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
• Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
• Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen
Valinnaisen tutkinnon osan voit suorittaa vaihtoehtoisesti toisesta näistä:
• Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joka ovat toimineet tai toimivat perhepäivähoitajan tehtävissä tai ovat hakeutumassa alalle. Hakeutujien valinnassa noudatetaan SORA- säädöksiä: http://oph.fi/download/139965_SoRaPT_38_011_2011_B5.pdf

Toteutus

Tutkinto suoritetaan oppisopimuksella, joten tutkintoon hakeutuvalla tulee olla työpaikka ja oppisopimus. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan, aikaa tähän kuluu noin 1,5 vuotta. Tutkinnon suorituksen kestoon vaikuttaa jokaiselle henkilökohtaisesti laadittava tutkinnon suorittamisen suunnitelma.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku

Hae tästä: Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (2359)

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antavat

Tutkintovastaava
Hannele Lindgren
puh. 044 705 7444
hannele.lindgren(at)raseko.fi

Aikuiskoulutuspäällikkö
Maija-Leena Haapa-alho
puh. 044 705 7551
maija-leena.haapa-alho(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/581752/naytto/tiedot

Valintaperusteet

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Alakohtaiset kriteerit (SORA-säädökset)
• Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys.
• Riittävä suomen kielen taito