Päihdedraaman järjestänyt lähihoitajaopiskelijaryhmä.

Rasekon päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneet kolmannen vuosikurssin lähihoitajaopiskelijat järjestivät opettajiensa Sari Siipolan ja Pia Mähkän ohjaamina viime viikolla jo perinteeksi muodostuneen Päihdedraaman Naantalin seurakuntakeskuksen tiloissa. Yhteistyössä mukana olivat Naantalin kaupungin nuorten sosiaalipalvelu, nuorisotyö, oppilashuolto sekä Naantalin seurakunta.

Ehkäisevän päihdetyön menetelmää hyödyntäen osallistujat etenivät pienissä ryhmissä, huone kerrallaan läpi tarinan eri vaiheita. Päihdedraama järjestettiin kaikille Naantalin seiskaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Tilaisuuteen tultiin yksi luokka kerrallaan, joten vallitsevan korona-pandemian aiheuttamat erityisvaatimukset pystyttiin huomioimaan.

Rasekon opiskelijat käsikirjoittivat, näyttelivät ja valmistelivat roolituksensa itse. Aiempiin vuosiin poiketen heillä oli tällä kertaa vain kolme viikkoa aikaa Päihdedraaman valmisteluun ja harjoituksiin. Normaalisti Päihdedraama esitetään joulukuussa, mutta tänä vuonna esitykset siirtyivät jo syyskuun alkuun. Tämä ei kuitenkaan opiskelijoita haitannut vaan ryhmädynamiikka toimi hyvin. Kaikille löytyi sopiva rooli ja opiskelijat pystyivät tukemaan toisiaan ja muuntautumaan tilanteiden mukaan.

Päihdedraaman fiktiivisessä tarinassa seurattiin Viiviä ja hänen veljeään Jullea heidän ajautuessaan päihteiden pariin ja niiden myötä huonoon seuraan. Karun tarinan loppu oli kuitenkin lohdullinen, sillä sisarukset pääsivät ammattilaisten tuen piiriin.

Tämänkertaisessa Päihdedraamassa haluttiin tuoda esille erityisesti valintojen tekemisen seuraukset ja ryhmäpaineen vaikutus päihteiden kokeilussa. Näytelmän jälkeen osallistujat siirtyivät käymään läpi esityksen aiheuttamia tuntemuksia yhdessä kuraattorien tai avohuollon ohjaajien kanssa kuvakortteja apuna käyttäen. Lopuksi osallistujat saivat antaa palautetta ja arvioida Päihdedraamaa palautekyselyn avulla.

Eri aiheisia kuvakortteja pöydällä.

Päihdedraaman tapahtumia käytiin läpi havainnollistavia kuvakortteja apuna käyttäen.

Päihdedraaman järjestäminen on mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijoille palkitsevaa ja antaa uutta, erilaista kokemusta tulevaisuutta varten.