Opintososiaaliset edut

Opiskelu ja ruokailu ovat nuorisoasteen perustutkinto-opiskelijoillemme maksuttomia. Opiskelija saa alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja koulutarvikkeista maksutta käyttöönsä, osa työvälineistä ja varusteista hankitaan itse.

Opintososiaalisiin etuihin kuuluvat lisäksi opiskeluterveydenhuolto, opintotuki ja koulumatkatuki.

 

Kelan opintotuki

Ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitoksen opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta sekä mahdollisesta asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.  Tarkempia tietoja opintotuen myöntämisperusteista ja hakemisesta saa Kelan sivuilta.

Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Opintorahan suuruus määräytyy iän, asumismuodon, vanhempien tulojen ja elatusvelvollisuuden mukaan ja se on veronalaista tuloa.

Opintotuen asumislisää voi saada opiskelija, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Vuokrasuhde on osoitettava kirjallisella vuokrasopimuksella. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Kelan koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Opiskelijakortit

VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti

Matkoista myönnettävän opiskelija-alennuksen saa hankkimalla Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin tai SAKKI ry:n opiskelijakortin. Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin voi hankkia Matkahuollon toimipaikoista, lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä sekä VR:n lipunmyynneistä.

Opiskelijakorttiin pitää hankkia vuosittain uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Syyslukukauden tarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun asti ja lukuvuositarran voimassaolo jatkuu seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Kortin ja tarran voi hankkia mihin aikaan vuodesta tahansa.

Korttia ostaessasi tarvitset:
– Matkahuollon/VR:n opiskelutodistuksen, johon tarvitset leiman ja allekirjoituksen opintotoimistosta
– passikuvan
– henkilöllisyystodistuksen

Alennukset:
Matkahuolto: Alennus etukäteen ostetusta lipusta yli 80 km yhdensuuntaiselle matkalle on 50 %.
VR: Alennus on 50 % junalipun hinnasta, johon etukäteen ostettuna sisältyy paikanvaraus.

**********

SAKKI ry:n opiskelijakortti
Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto ry:n (SAKKI) opiskelijakortin saaminen edellyttää liiton jäsenmaksun maksamista. Kortti sisältää VR:n ja Matkahuollon alennukset, joten SAKKI ry:n opiskelijakortin haltija ei tarvitse erikseen VR/Matkahuollon opiskelijakorttia.

SAKKI-opiskelijakorttia voit hakea verkossa: http://www.sakkinet.fi

**********

Suomen Opiskelija-Allinssi ry (OSKU): http://osku.info/