Ammattiin opiskelevien opintojen ohjaus

Oppisopimus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on asetettu tavoitteeksi keskeyttämisten vähentäminen. Opiskelijoille tarjotaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lisäksi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta.  Erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksen nivelkohtiin ja siirtymisiin koulutusasteelta toiselle.

Rasekon opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelijat osaavat suunnitella opintonsa ja sitoutua opiskeluun, seurata opintosuoritustensa kertymistä sekä hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Myös työn ja jatko-opiskelupaikan hakemiseen annetaan neuvoja ja tukea.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ohjaamo