Ammattiosaamisen näytöt

Opiskelija osoittaa hankkimansa osaamisen ammattiosaamisen näytöillä koulussa tai työssäoppimispaikalla. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana.

merkonomi oppisopimus

Näyttöjen tavoitteet ja arviointiperusteet määritellään tutkinnon perusteissa. Näytöt on suunniteltu yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa.

Opiskelija perehtyy työssäoppimisen tavoitteisiin ja laatii itselleen tavoitteiston näyttöä varten. Opiskelijan tehtävänä on myös suunnitella näytön työsuunnitelma. Ammattiosaamisen näytön jälkeen pidetään arviointikeskustelu, jossa näytöstä annetaan suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelija arvioi myös itse omaa suoritustaan.

Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja huolehtii sopimuksista, näyttösuunnitelmasta ja pitää yhteyttä työssäoppimispaikkaan. Opettaja ohjaa näytön jälkeistä arviointikeskustelua ja hyväksyy arvioinnin.

Näytöt ovat osa opiskelijan arviointia. Näytöt arvioidaan erillisessä arviointikeskustelussa yhdessä työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettaja kanssa. Arviointi perustuu arviointikriteereihin, joissa arvioidaan ammattiosaamista työprosessin-, työtehtävien- ja työn perustana olevan tiedon oppimisen taitojen osalta. Suorittamistaan ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa erillisen näyttötodistuksen, josta muodostuu tutkintotodistuksen kanssa opiskelijan päättötodistus.