Kansainvälisyys on luonnollinen osa Rasekon toimintaa. Olemme mukana useissa erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa.

Tarkempia lisätietoja Rasekon kansainvälisestä toiminnasta saat kunkin koulutusalan kv-vastaavalta:

tekniikan ala, Mikko Karilainen, mikko.karilainen (at) raseko.fi / Marko Saren, marko.saren (at) raseko.fi
liiketoiminta, Maria Hietanen, maria.hietanen (at) raseko.fi
sosiaali- ja terveysala, Marjatuuli Aittokallio, marjatuuli.aittokallio (at) raseko.fi
tekstiili- ja muotiala sekä taideteollisuusala, Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi
matkailuala, Tanja Nummelin, tanja.nummelin (at) raseko.fi
ravitsemisala, Heli Kalluinen, heli.kalluinen (at) raseko.fi

Kansainvälisiä hankkeita, joissa Raseko on mukana:

Opening paths for student mobility -liikkuvuushanke

Syksyllä 2013 starttasi uusi liikkuvuushankkeemme Opening paths for student mobility. Hankkeen rahoitus tulee  Leonardo da Vinci-ohjelman kautta, jonka hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa  CIMO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.  Hankkeen tuloksena seuraavan kahden vuoden aikana 40 Rasekon opiskelijaa pääsee kansainväliseen työssäoppimisvaihtoon. Näiden 40 paikan lisäksi käytettävissä on kuusi erityisopiskelijoille korvamerkittyä paikkaa.


Kehitystyötä verkostoitumisen tuloksena

Raseko on ahkerasti mukana myös erilaissa innovaatioiden ja hyvien käytänteiden siirtohankkeissa.   EREIVET-yhteistyön tarkoituksena on lisätä kansainvälisyyttä toisen asteen ammatillisissa kouluissa, auttaa mukana olevia organisaatioita löytämään omia koulutusalojaan vastaavia kumppaneita ja  ymmärtämään muiden mukana olevien maiden koulutusjärjestelmiä.  Hankkeen perusajatuksena on, että kansainvälinen liikkuvuus parantaa opettajien ja opiskelijoiden ammatillista ja yksilöllistä valmiutta toimia kansainvälistyvässä Euroopassa sekä lisää läpinäkyvyyttä ja koulutusjärjestelmien vertailtavuutta Euroopan alueella.


WebLab

WebLab on innovatiivinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää osaamista web-pohjaisessa laboratoriossa. Hanke, joka käynnistyi lokakuussa 2013, on rahoitettu Euroopan Komission hallinnoiman Leonardo da Vinci-ohjelman kautta. Hanke päättyy 30. syyskuuta 2015 mennessä.

WebLab mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten työelämäjaksoja ulkomailla. Hankkeen tarkoituksena on liittää työharjoittelu kiinteämmäksi osaksi opiskelijan oman henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen ja taitojen kasvua. Myös opetussuunnitelma sekä yksilölliset oppimistavoitteet on tarkoitus hankkeen kautta saada sisällytettyä ulkomaan työharjoittelujaksoon. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen edellyttää perusteellista valmistautumista työharjoittelujaksoon sekä työharjoittelujakson jälkeisiä palautekeskusteluja. Harjoittelujaksojen erityisinä haasteina nähdään yleensä työharjoittelijan kohdemaan ja kotimaan välinen etäisyys sekä vieraan työ- ja tapakulttuurin ymmärtäminen.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii koulutus- sekä muita organisaatioita Suomesta, Saksasta, Itävallasta, Espanjasta ja Turkista. Paderbornin yliopisto Saksasta tukee hanketta omalla asiantuntijuudellaan.


ERASMUS+ hankkeita

KA1 –hanke (Key Action 1 –asiantuntijaliikkuvuushanke)
KA2 – hanke (INE-projekti)
KA2 – hanke (NEDIA-hanke)

Erasmus+


Kansainväliset verkostot, joissa Rasekon on mukana, löydät tästä »