Rasekon johtavan rehtorin Maria Taipaleen blogi Ammattiosaamisen kehitysyhdistyksen verkkosivuilla käsittelee sitä, miten opettaja on paljon vartijana työssään:

“Nuoria ja aikuisia opetetaan ja valmennetaan ammattiin ja ohjataan uralla kohti pätevyyttä. Nuoria kasvatetaan kohti aikuisuutta ja ammatillisten valmiuksien saavuttamista, aikuisia tuetaan ammatillisessa kasvussa ja ammatti-identiteetin rakentamisessa. Kaikelle tälle on yhteistä se, että ihmiset sosiaalistuvat vuorovaikutuksessa ryhmien, yhteisöjen ja työelämän pelisääntöihin.

Ammatillinen koulutus ei koskaan voi olla irrallaan työelämästä vaan on osa työelämää.”

Lue loput blogista AMKEn sivuilta:

http://www.amke.fi/etusivu-2/opettajien-uudistuminen-avainasia.html