Myyjä-visualisti

Kuva myyjä-visualistista kaupassa

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, myyjä-visualisti

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä myyjä-visualistin tehtävissä myymälä-, messu- tai tapahtumaympäristöissä suunnitellen ja toteuttaen myyviä tiloja sekä esillepanoja sekä palvellen asiakkaita. Sinulla on jo aiempaa osaamista liiketoiminnan alalta tai visuaalisesta markkinoinnista sekä kiinnostusta asiakaspalveluun. Olet markkinointihenkinen ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä markkinoinnin tehtävissä. Opintokokonaisuus painottuu käytännönläheiseen, konkreettiseen tekemiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä myynnin ja visuaalisen markkinoinnin tehtävissä. Teet tavoitteellista myyntityötä asiakaslähtöisesti ja suunnittelet ja toteutat myymäläympäristön visuaalisia tehtäviä. Myyjä-visualistin ammattitaidossa kaupallinen ajattelu ja visuaalinen luovuus yhdistyvät.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus

Seuraava aloitus 14.9.2020.

Koulutus voidaan toteuttaa tarpeittesi mukaan joko kokopäiväkoulutuksena tai monimuoto-opintoina työn ohessa.

Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopetusta verkossa sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu mukaan:

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, myyjä-visualisti. Hakulinkki.

Toteutusaika

Seuraava aloitus 14.9.2020.

Toteutuspaikka

Lähipäivät pääosin Rasekon toimipisteessä Purokatu 1, Raisio.

Kuvaus

Koulutukseen sisältyvät seuraavat tutkinnonosat:

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
  • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)
  • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus (60 osp)

Sisältöinä ovat mm.

– Yrityksen liiketoiminta
– Office-ohjelmat
– Monikanavainen asiakaspalvelu
– Tuloksellinen asiakaspalvelu ja myyntityö
– Esillepanotekniikat ja tilasuunnittelu
– Tieto- ja viestintätekniikka suunnittelun tukena

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

Outi Aaltonen
outi.aaltonen@raseko.fi
puh. 044 705 7578