Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Haluatko ideoida markkinointia, viestintää ja tapahtumia vaatemerkkien, tyylien ja trendien ympärille?

Tutkinto: Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Tekstiili- ja muotialan opintoja suoritetaan Raision kampuksella, pääosin Purokadun ja Juhaninkujan toimipisteissä.
Aloituspaikkoja muotiassistentin ammattialalle on yhteishaussa 4 kpl (vuonna 2019).

Voit halutessasi suorittaa myös kaksoistutkinnon. Lue lisää alempaa.

Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Haluatko ideoida markkinointia, viestintää ja tapahtumia tuotemerkkien, tyylien ja trendien ympärille? Muotiassistenttina opiskelet vaatteen suunnittelun, valmistuksen ja materiaalitietouden perusteet. Opit soveltamaan tyyli- ja trenditietämystäsi muotialan tuotteista ja palveluista viestiessäsi ja hyödynnät markkinointiviestinnässä ja tapahtumajärjestelyissä verkostoja toimien aktiivisesti vuorovaikutuksessa alan yritysten ja ammattialaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Opit myös tuottamaan julkaisukelpoista kuva-aineistoa kohderyhmä ja brändi huomioiden.

Tutkintoon sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen ja Osaamisesta ja tuotteista viestiminen sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä tutkinnon osa (Muodin alalla toimiminen). Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata osaamistasi esimerkiksi stailaamiseen tai verkkokauppaympäristössä työskentelyyn.

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa FabLabissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista, oppikirjoista ja työvälineistä.


Työllistyminen: Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut muotiassistentti voi työskennellä tekstiili- ja muotialan markkinointi- ja viestintätehtävissä ja olla mukana järjestämässä erilaisia alan tapahtumia.

Tutkinto mahdollistaa osaamisen suuntaamisen työelämän tarpeisiin monipuolisten valinnaisuuksien kautta.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: vaatesuunnittelijan assistentti, tuoteassistentti, muotiassistentti, itsenäinen ammatinharjoittaja, yrittäjä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Maltalla, Islannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat koulutusalan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.


Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Koulutuspäällikkö: Sirpa Kiviharju, sirpa.kiviharju(at)raseko.fi, puh. 045 135 5500

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot


Opiskelen Rasekossa tekstiili- ja muotialaa, koska

”Ala on kiinnostanut minua aina. Nyt halusin toteuttaa unelmani. Haluan toimia yrittäjänä ja tässä voin yhdistää luovuutta, kaupallisuutta ja tehdä työstäni itseni näköisen!”

”Pidän tästä alasta ja luovasta työstä. Ja meillä on ihanat opettajat!”

”Mielenkiintoni alan työtehtäviin kasvaa koko ajan. Haluan oppia lisää.”