Tuleeko heistä uusia metalliseppiä?

Yläkoululaiset pääsivät Rasekossa tutustumaan metallin muokkaamiseen sepän koulutuksessa.

Rasekon omat metalliseppäopiskelijat olivat suunnitelleet tutustujille erilaisia toimintapisteitä, joilla yläkoululaiset pääsivät tekemään korulenkkejä, hitsaamaan oman nimikyltin MIG/MAG -hitsausmenetelmällä ja takomaan.

Alan kouluttaja ja opettaja Petri Tölkkö piti päivän alkuun kattavan puheen työturvallisuudesta ja jakoi kaikille omat turvallisuustarvikkeet, kuten kuulosuojaimet ja suojalasit. Yläkoululaiset kuuntelivat turvallisuuspuhetta tarkasti.

Metalliseppäopiskelijat kertoivat alastaan ja opinnoistaan tutustujille. ”Ei tämä tunnu edes opiskelulta, koska pääsemme tekemään niin paljon itse”, hehkutti yksi metalliseppäopiskelijoista. ”Me tehdään enemmän töitä käsillä, kuin istutaan penkillä opiskelemassa”, hän jatkoi.

Metallisepän koulutus on todella käytännönläheistä ja oppiminen tapahtuu pääasiallisesti erilaisten valmistustekniikoiden harjoittelussa.

Yhdeksäs- ja kahdeksasluokkalaiset olivat aidosti kiinnostuneita ja kyselivät paljon mm. pääsykokeista, kaksoistutkinnon mahdollisuudesta ja koulutuksesta yleisesti. Myös koneista ja laitteista oltiin kiinnostuneita.  ”Puutyön ope ehdotti tänne tutustumaan tuloa ja ajateltiin, että olisi kiva tulla. On ollut kiva päivä ja tämä on ainakin vaikuttanut minun yhteishakuuni”, kertoi maskulainen Samuli.

Päivän päätteeksi tutustujien mukaan kotiin lähtivät itse hitsatut nimikyltit, korut ja taontatyöt. ”Takominen oli kivaa! Haen tänne yhteishaussa”, Vaisaaren yläkoulusta tutustumassa ollut Benjamin totesi.

Metalliseppäopinnoissa on nyt mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto. Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana eli opinnoissa voit siis lähteä hankkimaan osaamista myös ulkomailta!

Someone willing to become a blacksmith?

Some upper comprehensive schools pupils came to Raseko to get acquainted with the education of the blacksmiths.

Raseko’s own students had designed different activity points for the visitors. Pupils were able to make piece of jeweleries, weld their own name stamps and forge their desired example work.

Teacher Petri Tölkkö held first a speech on safety and shared safety equipments such as earmuffs and goggles. Visitors listened closely.

The blacsmith students told a lot about the branch and the studies. “This doesn’t even feel like studying because we get to do so much ourselves,” one of the students said. “We use our hands to create more than we sit on the bends” he continued.

Blacksmith education is really practiced and learning takes place mainly in the practice of various manufacturing techniques.

Visitors from comprehensive school were genuinely interested in studies and asked a lot of questions about entrance exams and double degree qualification. Also the machines and equipments were interesting. “Our woodwork teacher suggested that we would come to visit. It has been a nice day and this has an impact on where I will apply to study”, told Samuli from Masku Hemminki school.

At the end of the day, visitors left home with self-welded nameplates, jeweleries and forging works. “Forging was fun! I will come here to study”, commented Benjamin from Vaisaari school.

It is possible to complete also double degree. Vocational degree also provides general postgraduate studies in polytechnics and universities. Raseko offers its students a wide range of opportunities to increase international experience during the studies. You can for example go abroad for the on-the-job training!