Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppä

Metalliseppä

Metallisepän koulutus pohjautuu perinteisiin työmenetelmiin ja työstövälineisiin ja niiden soveltamiseen käsityöläisyydessä. Käytössä ovat lisäksi modernit digitaaliset suunnittelu- ja valmistusvälineet.

Tutkinto: Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppä

Taideteollisuusalan metallisepän osaamisalan opintoja voit suorittaa Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on yhteishaussa 5 kpl (vuonna 2019).

Huom! Voit suorittaa myös kaksoistutkinnon. Lue lisää alempaa!

Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Vastaava opettaja, kehittämisasiantuntija: Teo Mero, teo.mero(at)raseko.fi, puh. 040 837 4430

Voit suorittaa metallisepän koulutuksen yhteydessä halutessasi myös kaksoistutkinnon. Lue lisää alta!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Metallisepänalan koulutus pohjautuu perinteisiin ja nykyaikaisiin työmenetelmiin ja työstövälineisiin sekä niiden soveltamiseen käsityöläisyydessä. Myös modernit digitaaliset suunnittelu- ja valmistusvälineet ovat käytössä. Opintojen aikana pääset tutustumaan materiaalien ominaisuuksiin ja valmistamaan taottuja, pakotettuja, koneistettuja ja valettuja esineitä. Perinteisten valmistustekniikoiden ja metallityöstön lisäksi kokeillaan muiden materiaalien, esim. puun, nahan tai muovin, yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena meillä on käytössä myös 3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla.

Tutkintoon sisältyy kaikille pakollinen tutkinnon osa Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla sekä yksi pakollinen osaamisalan mukainen tutkinnon osa Metallisepänalan tuotteen valmistaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit erikoistua tiettyihin valmistusmenetelmiin tai tuotteisiin tai vaikkapa korjaus- tai ohjausosaamiseen.


Työllistyminen: Metalliseppä voi työskennellä mm. teollisuudessa metallikalusteiden valmistuksessa, taidetakojana, valajana tai muissa metallialan tehtävissä. Työelämässä voi toimia omien tavoitteidensa mukaan joko toisen palveluksessa tai metallialan yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Alan työllistäjät ovat pieni- ja keskisuuret alan yritykset ja alihankintatyö. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy valmistamaan toimivia, hyvin muotoiltuja ja kaupallisesti menestyviä tuotteita. Koulutus antaa hyvät valmiudet moniin metallialan osaamista vaativiin töihin.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: metalliseppä, taideseppä, työkaluseppä, yrittäjä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä alasta riippuen yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Maltalla ja Islannissa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat taideteollisuus-, tekstiili- ja muotialan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, mm. töiden materiaaleista, oppikirjoista, työ- ja turvavälineistä sekä opintomatkoista.


Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Vastaava opettaja, kehittämisasiantuntija: Teo Mero, teo.mero(at)raseko.fi, puh. 040 837 4430

Katso video Rasekon käsi- ja taideteollisuusalan opinnoista.

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038058/reformi/rakenne

 Opiskelen metallisepäksi, koska

”Minua kiinnostaa käsillä tekeminen, luovuus ja metallin soveltaminen niihin tarkoituksiin.”

”Aion perustaa oman pajan.”

”Täällä on mukava ilmapiiri.”