Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi)

Liiketoiminnan pt

Työelämässä tarvitaan liiketoiminnan osaajia. Alan perustutkinto valmistaa monipuolisiin kaupan ja hallinnon työtehtäviin yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon palveluksessa.

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto. Osaamisalat: asiakaspalvelu ja myynti / talous- ja toimistopalvelut.

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Liiketoiminnan perustutkintoon voi opiskella Raision Purokadun toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 96 (v. 2018).


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Kaikille pakollinen tutkinnonosa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla keskitytään kaupan palveluun ja myyntiin sekä visuaaliseen myyntityöhön ja muihin osaamisalaa tukeviin ammatillisiin tutkinnonosiin.

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla paneudutaan mm. yrityksen talous- ja toimistopalveluihin sekä kirjanpitoon. Opintoihin sisältyy runsaasti osaamisen hankkimista työpaikoilla ka osan siitä voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.


Työllistyminen: Asiakaspalvelu ja myynnin osaamisalalta valmistunut voi toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän sekä mainonnan käytännön osto-, myynti- ja markkinointitehtävissä. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalta valmistunut voi palvella asiakkaita erilaisissa toimistotehtävissä. Hän hoitaa esimerkiksi kirjanpitoa, tilinpäätöstä, palkanlaskentaa, rahoitusta, verotusta ja budjetointia käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: edustaja, myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, pankkitoimihenkilö, tuote-esittelijä, vakuutusvirkailija, vähittäiskauppias, toimistosihteeri, kirjanpitäjä, palkanlaskija, reskontranhoitaja, laskuttaja, yritysneuvoja, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö, markkinointiassistentti, myyntisihteeri.


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Sveitsissä ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. tradenomi AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammatti- tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Koulutuspäällikkö: Ari Tornberg, ari.tornberg(at)raseko.fi, puh. 044 705 7502

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/artikkelit/detail/27_artikkeli;jsessionid=0644A87054

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa liiketoimintaa, koska

Minua kiinnostaa kiinteistönvälitys. Haluan ensin merkonomiksi ja sitten kiinteistönvälittäjäksi.

Koulun yhteishenki on mahtava.

Myyntiala kiinnostaa.