Neljä henkilöä Rasekon vaatteet päällä pöydän äärellä.

Aloitimme Rasekossa tällä viikolla kokeilun, jossa pyrimme ennakoivasti pitämään huolta opiskelijoidemme hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Palkkasimme kolme HUMAKin yhteisöpedagogiopiskelijaa työskentelemään seuraavan kahdeksan viikon ajaksi oman henkilökuntamme apuna.

Korona-ajan rajoitukset ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Palkkaamiemme yhteisöpedagogiopiskelijoiden tehtävänä on tukea opettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattorien työtä kohtaamalla opiskelijoita ja auttamalla heitä etenemään opinnoissaan.

– Yhteisöpedagogien tehtävänä on kohdata niitä nuoria, joilla on haasteita opinnoissaan tai elämänhallinnassa, esimerkiksi paljon poissaoloja koulusta, kertoo tiimiä ohjaava Rasekon opettaja Maikki Laukkanen. – He tavoittelevat puhelimitse näitä nuoria sekä keskustelevat, kuuntelevat ja neuvovat. Työtä tehdään yhdessä vastuuopettajien kanssa ja tehtävänkuva voi nuoresta riippuen olla esimerkiksi oikeisiin palveluihin ohjaamista tai konkreettisesti opiskelutehtävissä auttamista. Yhteistyötä tiimi tekee myös kuntien etsivän nuorisotyön ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Kahden kuukauden pilotin jälkeen tutkitaan tulokset ja tehdään päätös jatkosta.

 

Palkatuista yhteisöpedagogiopiskelijoista Aino on ensimmäisen vuoden opiskelija ja suorittaa samalla opiskeluihinsa kuuluvaa harjoittelua. Mirjam ja Rosaliina ovat jo loppusuoralla opinnoissaan ja työskentelevät osa-aikaisesti opinnäytetyön tekemisen rinnalla. Vastuuopettajat ohjaavat omia opiskelijoitaan tuen piiriin ja Rasekon opiskelijat voivat myös itse olla suoraan yhteydessä yhteisöpedagogiopiskelijoihin. Heidän yhteystietonsa löytyvät Opiskelijan oppaasta Rasekon www-sivuilta.

Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos koet haasteita opinnoissa tai elämänhallinnassa. Haluamme auttaa opiskelijoitamme saamaan itselleen tukea, apua ja paremman otteen opiskelusta sekä omasta elämästä koronan keskellä!