Does_it_work.

Lean on johtamisfilosofia, joka on saanut alkunsa autoteollisuudesta ja tarpeista vastata kasvavaan kysyntään olemassa olevilla resursseilla. Lean on vuosikymmenten saatossa kasvanut, laajentunut ja nykyisellään sanaan törmää monessa yhteydessä.

Miksi Lean?

Leanin voisi kiteyttää kolmeen sanaan – vähemmän on enemmän. Lean-ajattelu vie helposti mennessään, onhan se osaltaan puhdasta maalaisjärkeä sekä keskittymistä olennaiseen. Lean-toiminta tuottaa arvoa niin tekijälleen kuin asiakkaalle. Lean-ajattelussa siivotaan pois turha ja organisoidaan tekeminen loogiseksi sekä ketteräksi. Näin työn ns. punainen lanka on aina kirkas. Pysähtyminen sen äärelle, mihin aikansa käyttää ja mihin se tulisi käyttää, yllättää välillä. Toimintatapojen ja prosessien selkiyttäminen sekä toimintaohjeet tuovat työntekoon läpinäkyvyyttä ja virtaavuutta. Lean-johtaminen on osaltaan kuuntelua, oikeanlaista nöyryyttä sekä sparrausta, jolla toiminta saadaan parhaaseen loistoonsa.

Johtaminen

Jatkuva parantaminen

Monessa yrityksessä kuulee, että väsytään jatkuviin kehitysprojekteihin ja niinhän niihin väsyykin, mikäli ne ovat täysin ulkoapäin johdettuja tai tekemällä tehtyjä. Lean-ajattelussa työntekijä on paras oman työnsä arvioija ja kehittäjä. Toki työyhteisön sparraus ja uudet silmät herättelevät, mutta omista lähtökohdista tapahtuva kehittäminen eli oman työn selkiyttäminen ja helpottaminen tulee itsestään. Kun Lean-ajattelu tulee osaksi työkulttuuria, on muuttuvan maailman mukana eläminen myös jouhevaa ja miellyttävää. Lean-työkulttuuria voisi myös sanoa parhaaksi tiimipelaamiseksi tai sisäisen verkoston yhteistyöksi kuin myös sisäisten asiakkaiden arvostamiseksi.

Check-list

Lean ja työhyvinvointi

Mikäpä toisi enemmän hyvinvointia työpaikoille kuin selkeät roolit ja vastuut sekä kuvatut käytännön toimintatavat ja ohjeet? Tärkeää on myös se, että työssään saa käyttää aikansa oleelliseen ja merkitykselliseen tekemiseen sekä hyödyntää omaa osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla.  Lean-johtamisen arvoissa näkyy vahvasti yksilön kunnioitus, jolla luodaan yksilöstä lähtevä jatkuvan parantamisen kulttuuri. Tehdään asiat fiksummin – jätetään sähläys ja valitaan uusia parempia toimintatapoja. Lean-ajattelu jättää tilaa hengittää ja mieli lepää selkeydessä.

Kouluttaja Maria Hietanen
maria.hietanen (at) raseko.fi